Garantier för en trygg förlossningsvård

Hur många förlossningspass är olösta inför sommaren i Västervik och Kalmar? Den, och fler, frågor ställer moderata regionpolitiker till den politiska majoriteten.

Debatt 23 april 2022 12:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför förra sommaren stod ett stort antal pass tomma långt efter att semestrarna skulle varit godkända. Vid diskussioner i bland annat regionstyrelsen ville den politiska majoriteten, ”Länsunionen”, inte prata om frågan för att ”inte sprida oro” bland blivande föräldrar. 

Förra sommaren löste sig, mycket tack vare inhyrd personal i allmänhet, men också för att de egna medarbetarna var lojala mot arbetsgivaren och ändrade sina semestrar. Sedan i höstas har diskussioner pågått mellan klinikledningarna i både Västervik och Kalmar, politiken, de fackliga företrädarna samt arbetsgivaren. Konkreta önskemål såsom arbetsskor, koordinatorer på heltid samt fler kolleger har framförts.

Arbetet med att tillgodose medarbetarnas önskemål för en mer hållbar arbetsmiljö går långsamt. Först efter ett kvartal är exempelvis arbetsskor på väg att bli verklighet. Rekryteringen av koordinatorer låter vänta på sig. Över lag är det svårt att hitta barnmorskor som vill arbeta inom regionen. I Västervik är knappt hälften av tjänsterna tillsatta. Resten hyrs in och till sommaren kommer sjuksköterskor att täcka upp på BB och gyn.

Medarbetarna har i dialog med chefer och HR tagit fram förslag för att förbättra arbetssituationen och behålla befintliga barnmorskor och förhindra att fler lämnar för att jobba exempelvis med bemanningsbolag, men utmaningarna består likväl. Allt tar väldigt lång tid att förändra, även de lågt hängande frukterna. Denna senfärdighet riskerar att fler säger upp sig innan arbetsmiljön blir bättre.

Moderaterna vill nu att den politiska majoriteten svarar på hur många pass ännu är olösta inför sommaren i Kalmar respektive Västervik; om förlossningen i Västervik hålls öppet hela sommaren; hur många av de fast anställda barnmorskorna som har ”sålt” sin semester; hur återhämtningsplanen ser ut så barnmorskorna orkar jobba i höst; varför det tagit över ett kvartal för att möta medarbetarnas önskemål om arbetsskor; samt hur regionen ska rekrytera och behålla kompetenta och erfarna barnmorskor?

Länsunionen (S, C, L) är svaret skyldiga kring hur Region Kalmar län ska bli bättre på att attrahera, rekrytera och inte minst behålla erfarna barnmorskor för att trygga förlossningsvården i länet.

Carl Dahlin, vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander, vice ordförande regionstyrelsen

Jonas Lövgren, vice ordförande beredningen hälso- och sjukvård

Lennart Hellström, ledamot regionstyrelsen

Moderaterna i Region Kalmar län


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa