Hur länge räcker de förnybara resurserna?

Moder Jord är fantastisk, hon kan ge oss en massa råvaror som hon förnyar om och om igen, dessa har vi människor satts att förvalta så att vi inte förbrukar mer än vad jorden orkar med att producera.

Debatt 1 september 2021 05:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men gör vi det? Tyvärr inte. Istället missbrukar vi dem så att de riskerar att ta slut. 

Vad är då en förnybar resurs? Jo man kan säga att det är något som töms långsammare än det fylls på. Motsatsen är en icke förnybar resurs, den töms alltså snabbare än vad den fylls på och kommer därmed att ta slut. Dit hör alla fossila bränslen som kol, olja och naturgas, men även kärnbränsle och mineraler hör dit. 

De förnybara resurserna är, syre, vatten, skogen och biomassa. Dessa nödvändiga resurser orkar vår planet bara producera i en viss mängd varje år. Men vi förbrukar dem i en allt högre takt än vad vår natur hinner med att skapa nya. Vi har redan förbrukat ransonen av de förnybara resurserna långt innan året är slut. Då måste vi börja ta av kapitalet som finns sparat men, tyvärr, inte kommer att räcka hur länge som helst.

Den ekologiska skuldens dag brukar den kallas, dagen då vi börjar ta av nästa års produktion av de förnybara resurserna. Earth Overshoot Day, kallas den på engelska. Vi svenskar är speciellt duktiga på att snabbt komma fram till den här dagen, i år nådde vi den redan den 6 april. Om alla på jorden konsumerade som vi skulle det behövas fyra stycken jordklot för att de förnybara resurserna skulle räcka till alla. Overshoot Day för hela jorden var den 29 juli i år, och det skulle behövas drygt ett och ett halvt jordklot för att klara av att täcka bristen. De förnybara resurserna håller alltså på att bli till ”icke förnybara” eftersom vi människor tömmer dem snabbare än vad de orkar växa till sig. Men nu räcker det inte med att bara minska vår konsumtion, det är hög tid att börja tänka på vad vi släpper ut i atmosfären.

Av de förnybara resurser som Moder Jord kan producera är syre och vatten de allra viktigaste. Utan syre kan vi inte andas. Utan skogen skulle vi inte få något syre. Utan vatten kan vi inte odla några grödor och skulle dö av törst. Vattenbrist är redan i dag ett stort problem för miljontals människor. Jordens regnskogar skövlas i en takt som innebär att de inte hinner med att reproducera sig. Skogarna är jordens lungor, brukar man säga. Varje år avverkas flera miljoner hektar regnskog och många olika arter är direkt utrotningshotade. Regnskogen producerar inte bara syre, den binder även en stor mängd kol som frigörs i form av koldioxid, co2, när skogen avverkas. 

Det har nu avverkats så mycket skog i Amazonas regnskogar att marken avger mera co2 än vad skogen producerar syre vilket ökar på den klimatpåverkan som vi människor orsakar genom våra utsläpp av växthusgaser. Resultatet är klimatförändringar som på sikt kommer att förändra levnadsvillkoren på hela jorden och i slutändan göra den helt obeboelig.

Ämnen du kan följa