Hur tänker Vimmerby kommun – rena pensionärsorter?

En eventuell nedläggning av skolor i fyra kransorter kommer att få negativa konsekvenser, menar företrädare för LPo Vimmerby. De tycker det vore bättre att skjutsa barnen från stan ut till lugnare småskolor med naturen runt hörnet.

Gullringenborna Jessica Hederud Conny Gunnarsson, Landsbygdspartiet oberoende Vimmerby, ger flera exempel på negativa konsekvenser vid en eventuell nedläggning av småskolor i kommunen.

Gullringenborna Jessica Hederud Conny Gunnarsson, Landsbygdspartiet oberoende Vimmerby, ger flera exempel på negativa konsekvenser vid en eventuell nedläggning av småskolor i kommunen.

Foto: Jimmy Karlsson

Debatt2024-01-07 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur tänker Vimmerby kommun? Man pratar om att eventuellt lägga ner fyra kransortsskolor. Borde man inte utreda hur det kommer sig att kommunen hyr paviljonger/baracker (kalla dem vad du vill) för dyra pengar för att barnen inte får plats i skolorna inne i Vimmerby i stället för att skicka ut barn till de skolor som har plats i kommunen?

I kransorterna får vi svaret att om skolorna läggs ner har vi inget annat val än att bussa barnen till andra skolor – men när det blir platsbrist inne i Vimmerby så hyr man in paviljonger (många gånger med undermålig ventilation) så stadsbarnen inte ska behöva bussas ut till kransorterna, där det finns plats i befintliga skolor. Var finns logiken i detta? 

Att mindre barn ska behöva åka buss längre sträckor är alltid av ondo, men då kan man ju ställa sig frågan om det inte är bättre för stadsbarnen i låg- och mellanstadiet att få åka ut till lugnare skolor med färre elever per klass och ”naturen runt hörnet” än att kransortsbarnen, som är vana vid lugnet (och kanske redan hade en bra bit att åka till befintlig skola) ska behöva åka in till stora skolor med högstadieelever och stora klasser? 

Nu har vi inte riktigt koll på om alla låg- och mellanstadieelever får plats i de kransortsskolorna som finns kvar, men det borde väl gå att lösa genom att flytta ut fritids ur de skolor där de flyttat in eftersom elevantalet varit lågt. Här har ju Vimmerby kommun ett guldläge att profilera sig som barnens kommun och inte bara stad, och här tar man tillvara vikten av att få uppleva och lära sig att vistas och verka i naturen på nära håll – finns ju stor utvecklingspotential här! 

Dessutom, när kransorterna förlorat allt så är det ju Vimmerby stad som är den lilla i centraliseringen. Vi minns väl alla när Nordea lade ner sitt kontor i Vimmerby. Detta gör ju också att det kan bli en ren högstadieskola eller två inne i Vimmerby så skolbygge kan skjutas på framtiden, utan att skjuta på målet med endast högstadium i skolan/skolorna. 

Om skolorna skulle läggas ner:

• Skolpeng till andra kommuner, hur många barn kommer att byta till skola i annan kommun för att det är närmare och någon förälder ändå jobbar där – vad riskerar kostnaden att bli för detta? 

• De tomma fastigheterna ska fortfarande underhållas och värmas upp, så kostnaderna försvinner ju inte helt. Det ska hittas nya användningsområden för dessa tomma lokaler och kommunen har väl inga planer på att flytta ut några av sina verksamheter?

• Kransorterna kommer förmodligen att förlora ännu mer service.

• Föryngringen i kransorterna lär ju utebli. Ska vi ha rena pensionärsorter och inte låta våra barn växa upp i friska luften ute i naturen?

För de som nu höjer rösten om att det kommer att kosta att skjutsa ut barnen till kransorterna – det kostar lika mycket att skjutsa in barnen till staden. Dessutom finns ju en markant ökad risk att det kommer att kosta i det långa loppet med barnens psykiska hälsa som insats, med större klasser och stökigare miljö.