Pensionärer som vill jobba igen ska slippa skattesmocka

Allt fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Men många invånare i Kalmar län som kombinerar jobb och pension riskerar en rejäl skattesmocka som tack från staten. Nu behöver riksdagen ta ställning till det färdiga lagförslag som kan förändra saken redan i morgon.

Idag känner sig många 65-plussare vare sig gamla eller förbrukade. Men den som väljer att gå tillbaka i jobb efter pensioneringen riskerar en skattesmocka som tack, skriver debattörerna, som vill att man ska kunna pausa tjänstepensionen.

Idag känner sig många 65-plussare vare sig gamla eller förbrukade. Men den som väljer att gå tillbaka i jobb efter pensioneringen riskerar en skattesmocka som tack, skriver debattörerna, som vill att man ska kunna pausa tjänstepensionen.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-11-29 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag känner sig många pensionärer varken gamla eller förbrukade. Tvärtom besitter många seniorer mycket omfattande och viktig kompetens efter ett långt arbetsliv. Det gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I Kalmar län jobbar drygt var fjärde 70-åring, 26 procent, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta.

Pensionärer i Kalmar län som återgår till arbete under pensioneringen kan i dag pausa den allmänna pensionen från staten. Däremot är det inte möjligt att pausa den kollektivavtalade tjänstepensionen, som betalats in av arbetsgivaren. Det leder till att många pensionärer som återgår till arbete helt ovetandes riskerar att åka på en rejäl skattesmocka när det är dags att deklarera.

Arbetsgivare, fackförbund, Pensionsgruppen, pensionsbranschen, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen och de politiska partierna är alla överens om att människor ska kunna pausa sin tjänstepension. En färsk undersökning från Sifo visar också att det finns ett brett folkligt stöd; två av tre svenskar, 67 procent, tycker att det är ett bra förslag att kunna pausa tjänstepensionen.

Vi som representerar arbetsmarknadens parter har flera gånger lyft behovet av ett mer modernt och flexibelt regelverk. Frågan om att pausa tjänstepensionen är en lågt hängande frukt. Det finns en bred samsyn och dessutom ett färdigt lagförslag som kan klubbas redan i morgon. Men trots det har våra beslutsfattare inte genomfört den lagändring som krävs.

Vi vill därför uppmana socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) att prioritera frågan, så att tjänstepensionen, likt den allmänna pensionen, kan pausas. Människor som arbetat ett helt liv och vill återgå till arbete ska inte tvingas skatta bort stora delar av sin tjänstepension på grund av en omodern lagstiftning. 

Vi hoppas nu att fler riksdagsledamöter i Kalmar län ser vinsterna med en lagändring och vill driva frågan för att få till stånd en förändring. Det ligger i allas intresse att de pensionärer som tillfälligt vill gå tillbaka till arbete ska kunna göra det utan att åka på en skattesmocka.

Nu har en ny riksdag och regering chansen att genom en enkel lagändring få fler pensionärer att vilja återgå i arbete. Ta den chansen!

Många seniorer har mycket omfattande och viktig kompetens efter ett långt arbetsliv. Det gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I Kalmar län jobbar drygt var fjärde 70-åring, 26 procent, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta. Genrebild.
Många seniorer har mycket omfattande och viktig kompetens efter ett långt arbetsliv. Det gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I Kalmar län jobbar drygt var fjärde 70-åring, 26 procent, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta. Genrebild.