Industrin är helt avgörande för Kalmar län

Industrin är viktig för hela Sveriges välstånd, men helt avgörande här i Kalmar län. Tillverkningsindustrin är den bransch i länet som omsätter överlägset mest pengar och sysselsätter flest människor. Den genererar också det största förädlingsvärdet – det vill säga värdet av det som kommer ut ur produktionen är mycket större än kostnaderna för de resurser som går in i produktionen.

Debatt 18 maj 2022 06:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför är det rätt och riktigt att Region Kalmar län har tagit initiativ till ett industriforum, där vi båda ingår från politikens sida. Tanken med forumet är att folkvalda tillsammans med företrädare för näringsliv och fackförbund ska behandla långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär.

Det låter ståtligt, men ställer också krav. När forumet startades underströk regionmajoriteten att det inte skulle kosta mer än fikabrödet vid sammanträdena, men självfallet krävs det mer än så från oss folkvalda för att det ska bli någon mening med forumet. Samtal som inte leder till agerande är ett slöseri med tid även om det var gott fika.

 

Och då är det ett antal områden som tydligt måste prioriteras om vi ska främja industrin i vårt län.

• Energi. Industriföretagen är helt beroende av pålitlig och prisvärd energi för att kunna fungera. Den situation som vi har idag med höga priser, kraftiga svängningar och markant dyrare el i södra Sverige är ohållbar ur industrins perspektiv. Behovet av el kommer dessutom att öka kraftigt under kommande årtionden. Från Moderaternas och Kristdemokraternas sida har vi föreslagit att Region Kalmar län ska inrätta en energikommission – och nationellt driver vi på för mer planerbar och prisvärd el.

• Popularisera industriyrken. Industrin är en framtidsbransch, med intressanta och välbetalda arbeten. Detta måste alla ungdomar få veta. Vi vill också se till att ungdomar får möjlighet att söka gymnasieutbildningar oavsett var man bor i länet och att skapa möjligheter för företag att arrangera utbildning som gör ungdomar anställningsbara snabbt.

• Infrastruktur. Produkterna från industrin måste kunna transporteras ut i Sverige och världen på ett snabbt och prisvärt sätt. I de allra flesta fall sker transporterna med lastbil på allmänna vägar. Därför ser vi mycket allvarligt på att viktiga satsningar på vägarna uteblir och att de statliga infrastrukturpengarna istället riktas mot ett prestigeprojekt – höghastighetsbanor för tåg – som överhuvudtaget inte gynnar vårt län. Denna utveckling missgynnar näringsliv och invånare i vårt län.

 

Vi kristdemokrater och moderater var uppriktigt sagt skeptiska till Industriforum när det startades. Det lät för mycket som en pratklubb. Men nu när det är igång kan vi definitivt se ett värde i att folkvalda och företrädare för näringslivet möts, och i att vi som politiker med ansvar för regional utveckling får tydliga besked om vilka åtgärder som bedöms nödvändiga från industrins sida.

Vi är dock övertygade om att såväl industriföreträdare som allmänhet förväntar sig att politikerna också gör någonting med den information som vi får. Och därför är vårt besked tydligt: vi kommer att fördubbla våra ansträngningar när det gäller de områden som industrin tydligt pekar ut – energi, kompetensförsörjning och infrastruktur. På så sätt vill vi bidra till att stärka industrins förutsättningar i Kalmar län och därmed till länets långsiktiga välstånd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa