Infrastrukturplanering i nytt perspektiv efter pandemin

Samhället kommer att förändras framåt på grund av covid-19 och vi vet inte hur länge pandemier kommer att vara en begränsande del av våra liv.

Debatt 5 mars 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltfler människor väljer nu bort trängseln i storstad och väljer landsbygdsboende tack vare distansarbetets nya möjligheter. Infrastrukturen har aldrig varit viktigare att diskutera och att planera utifrån paradigmskiftet att anpassa planeringen utifrån pandemiers sannolikt ökande närvaro. 

Det behöver det göras en omvärdering och en nystart av planeringen av höghastighetsbanor och dess kostnadseffektivitet och inverkan på den lokala infrastrukturen ute i regionerna. Digital infrastruktur med snabb hastighet i hela landet kan vara viktigare att prioritera än höghastighetsbanor. Därför krävs ett omtag nu när fler vill ha lokal närvaro och exempelvis kunna välja det lokala gymnasiet på andra sidan länsgränsen. Landsbygdens buss och tågresor är troligen mycket viktigare i vardagen än höghastighetsbanor mellan tre storstäder i södra Sverige. 

Förändringar av planering av den totala infrastrukturen är också en viktig aspekt när förutsättningarna i samhället ändras och där digitala vägar är det femte transportslaget som också måste finansieras i hela landet. Minskat resande är en trolig konsekvens av att digitaliseringen ökar. Det planeras ett nytt resecentrum i Linköping. Anslutningen i Linköping till stambanan är viktig för Kalmar län och för norra länets infrastruktur norröver. Skytteltrafik med buss in till nytt resecentrum utanför centrala Linköping vore en mycket dålig lösning för de som reser från Kalmar län genom Linköping norrut med tåg.

Landsvägsbussar över länsgränsen Östergötland lade ner flera landsvägslinjer för busstrafik och konsekvensen av det beslutet blev att ungdomar från södra Östergötland ej längre i lika stor omfattning som tidigare, kan pendla till Vimmerby gymnasium. Gymnasieelever i Horn tvingas flytta till Linköping för gymnasiestudier (6-7 mil enkel resa) istället för pendling till Vimmerby som ligger 3-4 mil bort. 

Sammanfattningsvis anser jag att planeringen för höghastighetståg omvärderas och utvärderas utifrån digitaliseringens möjligheter och hela landets behov av tågtrafik i en framtid med ökande närvaro av pandemier. Verka för att en tåganslutning som förbinder regiontåg till stambanan ska finnas i Linköping och inte skyttelbuss. Vi måste arbeta konstruktivt för bättre förbindelser (pendeltåg och buss) mellan södra Östergötland och norra Kalmar.

Ämnen du kan följa