Inte politiska poster– det är sjukhusen vi är rädda om

Slutreplik från S i debatten om förstatligande av sjukvården.

Debatt 11 juli 2021 05:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Kristdemokraternas replikvår debattartikel om konsekvenserna av ett förstatligande av sjukvården skriver KD att de inte kan se hur en statlig huvudman skulle vara mer benägen att lägga ner verksamheter. Vi behöver inte färdas långt för att se svart på vitt hur det skulle kunna bli. Kristdemokraterna lyfter själva Norge och Danmarks förstatligande av sjukvården som positiva exempel. I Danmark innebar förstatligandet av sjukvården att nära hälften av akutsjukhusen lades ner åren efter beslutet och utvecklingen är liknande i Norge. Det är den utvecklingen vi oroas av när KD vill flytta vård-makten till Stockholm. Våra sjukhus bedriver vård av hög kvalitet och vi anser att den ska finnas nära invånarna. Om så krävs är vi beredda att ta strid för att försvara det. 

 

När KD säger sig vilja försvara våra regionala sjukhus, men samtidigt lämna bort ansvaret för dem, går ekvationen inte ihop. Om KD får som de vill går frågan om nedläggningar istället till några centrala byråkrater. Då handlar det inte längre om vad KD vill lokalt. Vård-makten hamnar då hos någon generaldirektör i Stockholm. Det vill vi Socialdemokrater förhindra. Vi står upp för de lokala möjligheterna att påverka ”sitt” hemsjukhus. 

Den här frågan handlar inte om något så simpelt som våra politiska uppdrag. Det handlar om att fortsatt kunna ge invånarna den bästa tänkbara vården och bevara länsbornas möjligheter till inflytande. Det är sjukhusen och länsbornas vård, inte de politiska uppdragen vi är rädda om. Att Kristdemokraterna själva röstade nej till ett skarpt förslag på Regionstyrelsens bord om att minska antalet regionråd verkar numera inte röra dem i ryggen. 

 

I brist på bättre argument framhåller KD att pandemin visar på att ett förstatligande behövs. Att använda pandemin som ett politiskt slagträ för ett statligt huvudmannaskap av vården, i tron att den ska bli bättre, är varken trovärdigt eller hållbart. Under hela pandemin har regionen stått pall. Genom medarbetarnas otroliga insatser har regionen sett till att bekämpa viruset på alla fronter. Det har varit ett eldprov som visat att regionen verkligen går att lita på. Ett kvitto på detta går att finna i den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern, där hela 81 procent av länsborna idag har ett stort förtroende för sjukvården i länet. Kristdemokraterna får gärna fråga företagen och länsborna i hela vårt län hur väl de tycker att statligt styrda Tillväxtverket har skött sitt uppdrag under pandemin. Några 81 procent med stort förtroende lär blir svårt att finna. 

Pandemin har fört med sig stora utmaningar och än är den inte över. När väl pandemin är över återstår den uppskjutna vården. Vår region ryggar inte för dessa utmaningar och det gör inte vi Socialdemokrater heller. En sak är dock säker: Vi löser inga utmaningar genom att slå sönder den svenska sjukvårdsmodellen. Sjukvården ska fortsatt utformas efter lokala förhållanden och genom en lyhördhet inför de behov som invånarna har. Det är så vi fortsätter att garantera en trygg sjukvård i hela Kalmar län. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Debatt: Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"
Visa fler