I mätning efter mätning ligger Region Kalmar län i topp

"Vi i SCV-majoriteten är ödmjuka inför faktumet att inget av detta vore möjligt utan vårdens medarbetare", skriver Angelica Katsanidou (S), Karin Helmersson (C) och Lena Granath.

"Vi i SCV-majoriteten är ödmjuka inför faktumet att inget av detta vore möjligt utan vårdens medarbetare", skriver Angelica Katsanidou (S), Karin Helmersson (C) och Lena Granath.

Foto: Karin Hertz

Debatt2024-03-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I februari visade den nationella patientenkäten att vi i Kalmar län har de nöjdaste primärvårdspatienterna i Sverige. Nu når Region Kalmar län toppresultat även i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) Hälso- och sjukvårdsbarometer, där invånare får tycka till om just hälso- och sjukvården. Vi i SCV-majoriteten ska se till att förvalta detta resultat och fortsätta ge våra medarbetare förutsättningarna för att leverera vård i toppklass.

I allra bästa fall ska såklart ingen behöva möta vården, men när den väl behövs kan samtliga invånare i Kalmar län känna sig trygga. Varje dag möter våra medarbetare inom vården patienter och ser till att omhänderta just deras behov. Det är så ett högt förtroende har skapats i vårt län. När vårdmedarbetares insatser och möten med vården i stort har upplevts som positiva speglas det i mätningar som hälso- och sjukvårdsbarometern. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell enkät som genomförs av SKR. Den vänder sig till alla som är över 18 år och är folkbokförda i en av landets regioner. Den täcker teman såsom invånarnas uppfattning om tillgängligheten till vård, väntetiderna för att komma till sjukhus eller vårdcentral, jämlikheten i den vård som tillhandahålls, samt deras förtroende för sjukvården. I var och en av dessa kategorier ligger Region Kalmar län i toppskiktet. Det väcker glädje att invånarna har ett så starkt förtroende för vården, och det åligger oss som majoritet i regionen att omsorgsfullt förvalta detta förtroende genom att varje skattekrona används på ett klokt sätt.

På många håll i landet tycks larmen om sjukvårdskriser avlösa varandra. Bara i våra grannlän kan vi se hur varsel sker. Det märks tydligt att den här regeringen inte väljer att prioritera vården. Trots det vill vi i SCV-majoriteten i Region Kalmar län vara oerhört tydliga. Region Kalmar län har bland den bästa vården i landet med oerhört nöjda patienter och här finns ingen sjukvårdskris. Här blir det inga massvarsel bland medarbetarna eller omfattande nedläggningar inom sjukvården. Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge men vi ska alltid se till att prioritera hälso- och sjukvården och den goda tillgänglighet som under lång tid byggts upp i vårt län. Enligt Socialstyrelsens granskning är Region Kalmar län den enda region som inte lider av vårdplatsbrist. Det ska vi värna. 

Ett av sätten vi ser till att värna förtroendet är att fortsätta med den hittills så framgångsrika metoden att ständigt utveckla våra verksamheter med avstamp i patienternas, dess anhörigas och medarbetarnas upplevelser. Sjukvården utvecklas ständigt med nya arbetssätt, läkemedel, metoder och andra innovationer. Vi ska inte halka efter.

I Region Kalmar län satsar vi medvetet på att tillvarata kraften hos många. De allra bästa idéerna och den allra mest positiva utvecklingen kommer ofta från verksamheterna själva. När vi som organisation sluter upp och står enade talar resultaten sitt tydliga språk. Patientenkät, hälso- och sjukvårdsbarometer, granskningar från Socialstyrelsen, öppna jämförelser och nationella medarbetarengagemangsmätning. Toppresultat i samtliga, år efter år. Vi i SCV-majoriteten är ödmjuka inför faktumet att inget av detta vore möjligt utan vårdens medarbetare. Vi ska göra det vi kan för att fortsätta ge medarbetarna alla de förutsättningar de behöver för att fortsätta göra det de gör bäst. Då är det högst troligt att vi får se goda resultat även i nästa mätning.