Jämställdhet är inte en kvinnofråga

The Hunger Project har arbetat med ledarskap i landsbygdssamhällen med höga nivåer av hunger och fattigdom i Afrika, Latinamerika och Sydasien i över 30 år. Här folkvalda kvinnor i nätverket i Thogarsi, Shivamoggadistriktet i Indien.
The Hunger Project har arbetat med ledarskap i landsbygdssamhällen med höga nivåer av hunger och fattigdom i Afrika, Latinamerika och Sydasien i över 30 år. Här folkvalda kvinnor i nätverket i Thogarsi, Shivamoggadistriktet i Indien.

Med mindre än ett decennium kvar att uppnå målen för hållbar utveckling, är det dags att ompröva vår globala strategi för att främja kvinnors ledarskap som ett sätt att åstadkomma transformativ förändring.

Debatt 8 mars 2022 05:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots de åtaganden som gjordes i Pekingdeklarationen om att vidta strategiska och kraftfulla åtgärder för att lyfta fram kvinnor över hela världen har inget land hittills uppnått jämställdhet mellan könen, vare sig ekonomiskt, politiskt eller socialt. Covid-19-pandemin har orsakat stora bakslag och förvärrat många av de dolda ojämlikheter som kvinnor möter.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Gång på gång har det bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det är heller inte en ekonomisk fråga som går att lösa enbart med hjälp av till exempel donationer. I stället handlar det om en rättvis fördelning av makt. Om en kvinna i ett fattigt område får tillgång till en symaskin, en get eller några kycklingar, kommer det att ge henne makt att bestämma över sitt liv? Makt att ha inflytande i sitt samhälle och leva i jämställdhet med samma rättigheter som sina manliga grannar? Kommer geten eller symaskinen skydda henne mot diskriminering och våld? 

Nej, jämställdhet handlar om politisk mobilisering, omfördelning av makt och om att riva ner de förtryckande strukturer som idag gör att världen är och förblir ojämställd. 

För att det ska gå måste vi arbeta på alla nivåer. Det krävs givetvis politisk förändring för att avveckla de strukturer som diskriminerar bland annat kvinnor. Men för att nå verklig skillnad, som håller i längden, måste förändring också ske på gräsrotsnivå. Jämställdhet handlar om att förändra och utmana de maktstrukturer, förhållningssätt och normer som håller kvinnor tillbaka i alla samhällets nivåer.

Huruvida världen kommer att nå jämställdhet kommer att bero på dess genomförande på lokal nivå. Samhällsledda tillvägagångssätt där kvinnor inkluderas i beslutsprocessen resulterar i holistiska, långsiktiga och anpassade lösningar för utveckling.

Vi på The Hunger Project har arbetat med kvinnors, och mäns, ledarskap i landsbygdssamhällen med höga nivåer av hunger och fattigdom i Afrika, Latinamerika och Sydasien i över 30 år. Med utgångspunkt i de lärdomar vi dragit av att mobilisera deltagande och ledarskap i samhällsledda utvecklingsaktiviteter – holistiska, multisektoriella aktiviteter som möjliggör för samhällen att driva sin egen utveckling – har vi följande rekommendationer för att öka jämställdheten i världen. 

• Säkerställ lokaldemokrati på samhällsnivå, där kvinnor som lever i hunger och fattigdom kan delta. Det bör fastställas formella system och kvoter för kvinnors politiska deltagande. 

• Investera i det civila samhället på gräsrotsnivå, investera i organisationer som främjar kvinnors, ungdomars och marginaliserade gruppers deltagande i samhället. 

• Stötta insatser utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv som också riktar ekonomiska resurser till kvinnor. Prioritera de organisationer som ser kvinnor som aktiva medborgare, snarare än som förmånstagare eller utsatta grupper.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa