Jämställdhetsklockan visar på ökat lönegap

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner ökar kraftigt i Kalmar län.

Kvinnor i Region Kalmar län måste stämpla ut senare än männen för att få samma lön. Orättvist, tycker skribenterna.

Kvinnor i Region Kalmar län måste stämpla ut senare än männen för att få samma lön. Orättvist, tycker skribenterna.

Foto: YVONNE ÅSELL / SvD / TT

Debatt2024-03-08 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagsläget visar ”jämställdhetsklockan” som finns i Kalmar län lönekartläggningssystem att kvinnor, som är anställda i Kalmar län, måste arbeta 1 timme och 58 minuter mer varje dag för att tjäna lika mycket som män.

År 2023 behövde kvinnor i Region Kalmar län arbeta 52 minuter mer varje dag för att tjäna lika mycket som män.  Siffrorna för år 2024 visar att kvinnor som är anställda i Region Kalmar län behöver arbeta 1 timme och 58 minuter mer varje dag för att tjäna lika mycket som män. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag, från kl. 08:00-17:00, medan kvinnor i Region Kalmar län arbetar gratis från kl. 15:02, varje dag. Utvecklingen går fort och åt fel håll för jämställda löner.

Löneskillnader mellan kvinnors och mäns löner syns tydligt, över anställda i hela Sverige, i Visions lönestatistik. I kronor varierar det mellan allt ifrån några hundra till flera tusen i månaden. Bland chefer ses de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke. Ökningen av löneskillnader ses inte bara i Region Kalmar län utan även nationellt, enligt Medlingsinstitutets statistik.

Fackförbundet Vision befinner sig just nu i en avtalsrörelse. Motparten är SKR – Sveriges kommuner och regioner. Ett av de viktigaste yrkandena för det nya avtalet är ”Satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper med generellt låg lönenivå”. Detta för att motverka strukturella löneskillnader. I sektorer, yrken och branscher där de flesta som arbetar är kvinnor tjänar alla, inklusive män, lägre. Detta kallas strukturella löneskillnader. Dessa löneskillnader är ett problem för välfärdssektorn som är kvinnodominerad. För att kunna ha hög kvalitet i välfärden behöver välfärden kunna dra till sig och behålla den bästa personalen. Ett större grepp behöver tas för att eliminera de strukturella löneskillnaderna, så att kvinnors arbete inte värderas lägre än mäns. 

Vision uppmanar Region Kalmar län att, som Kalmar län största arbetsgivare, kroka arm med oss och ”satsa på kvinnodominerade yrkesgrupper med generellt låg lönenivå”. Denna satsning borde Region Kalmar län, som Kalmar läns största arbetsgivare, göra oavsett SKR:s ställningstagande. För jämställda löner och ett jämställt Region Kalmar län.

Vision vill:

  • Att Region Kalmar län tar sitt ansvar för jämställda löner genom att satsa på kvinnodominerade yrkesgrupper med generellt låg lönenivå.
  • Att Region Kalmar län uppnår lika lön för lika och likvärdigt arbete.
  • Att kvinnor i Region Kalmar län får betalt för hela sin arbetsdag, alltså fram till klockan 17:00.

Som Kalmar läns största arbetsgivare, dessutom för en kvinnodominerad bransch – hälso- och sjukvården, behöver Region Kalmar län ta ett krafttag för jämställda löner. Kvinnor i Region Kalmar län; medicinska sekreterare, administratörer, kuratorer, tandsköterskor med flera förtjänar jämställda löner.

Britt Wimarsson, ordförande
Stefan Polteg, vice ordförande 
Styrelsen Vision Region Kalmar län