Dra inte ner på folkbildning och vägen in i samhället

"Inför 2024 års budget föreslår regeringen genom utbildningsministern extra årliga tillskott om 100 miljoner kronor till folkhögskolorna samtidigt som samma regering ytterligare skär ner 250 miljoner kronor för studieförbunden. Trots benämningen ”tillskott” innebär det i praktiken att nedskärningen fortsätter", skriver debattörerna.

"Dra inte ner på folkbildning och vägen in i samhället", skriver Karin Helmersson (C), som menar att det regeringen kallar tillskott till folkhögskolorna i praktiken är en fortsatt nedskärning.

"Dra inte ner på folkbildning och vägen in i samhället", skriver Karin Helmersson (C), som menar att det regeringen kallar tillskott till folkhögskolorna i praktiken är en fortsatt nedskärning.

Foto: Julia Nilsson/Eva Harrysson

Debatt2024-01-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Kalmar län har vi fyra folkhögskolor i Region Kalmars regi och en rörelsedriven folkhögskola som sedan länge gjort ett otroligt jobb för att stötta människor i deras strävan till en högre behörighet och kompetens. Vad som präglar en utbildning i folkhögskola är just förmågan att anpassa studiegången efter den studerandes behov och intresse. 

Sedan länge har också vårt län en tradition av folkbildning via våra många studieförbund som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka kunskap, bildning samt delaktighet i samhället. Mer än en miljon människor deltar varje år i folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter. Gemensamt för folkhögskola och studieförbund är att de finansieras av staten via statsbidrag. Sedan nuvarande Tidö-regering tillträdde 2022 har emellertid folkbildningen kraftigt nedprioriterats. Snabbt efter tillträde reducerades statsbidragen till folkbildningsrådet med drygt 570 miljoner kronor. Pengar som annars skulle gått till riktade stöd för yrkesutbildningar samt extraplatser på folkhögskolor.

Inför 2024 års budget föreslår regeringen genom utbildningsministern extra årliga tillskott om 100 miljoner kronor till folkhögskolorna samtidigt som samma regering ytterligare skär ner 250 miljoner kronor för studieförbunden. Trots benämningen ”tillskott” innebär det i praktiken att nedskärningen fortsätter. Till exempel blir regeringens prioritering ett slag mot integrationen där ”svenska från dag ett” nu slopas helt. Att denna starkt konservativt präglade regering har en misstro mot folkbildningen förblir heller ingen hemlighet i och med att de i samma budget föreslår att riksdagen, istället för folkbildningsrådet, ska besluta hur stor del av statsbidragen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Detta kommer leda till en mindre fri och oberoende folkbildning och drar isär en idag sammanhållande funktion mellan studieförbund och folkhögskola. 

Vi i Centerpartiet värnar om lokal och regional utveckling och där har folkbildningen en solklar roll. Vi är också otroligt stolta över den fina tradition vi har av folkbildning i vårt län. Vi vill stärka det kompetensförhöjande-, kulturella- som det demokratiska arbetet där varje individ får kraft att ta sig vidare och nå sin fulla potential. Därför kommer vi långsiktigt att arbeta för att åter stärka folkbildningen. Vi har inte råd att tappa någon individ längs med vägen.