Haveriet regeringen orsakat är bedrövligt

"Haveriet SD-regeringen orsakat med vårt omställningsstudiestöd jämte nedskärningarna av yrkesutbildningar och frånvaron av en klok arbetsmarknadspolitik är bedrövligt", skriver debattörerna.

"Vi behöver fler människor inom välfärden, industrin, besöksnäringen och många andra branscher. Nedskärningar av yrkesutbildningar leder oss inte dit, utan skapar osäkerhet för våra invånare, vår arbetsmarknad och vår framtid", skriver debattörerna.

"Vi behöver fler människor inom välfärden, industrin, besöksnäringen och många andra branscher. Nedskärningar av yrkesutbildningar leder oss inte dit, utan skapar osäkerhet för våra invånare, vår arbetsmarknad och vår framtid", skriver debattörerna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2023-09-02 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Framtidens arbetsmarknad kräver en aktiv och progressiv ekonomisk politik. I varje ekonomisk kris har insatserna på arbetsmarknaden varit avgörande för att forma vägen framåt för Sverige och Kalmar län. I dessa kritiska stunder har värdet av ett starkt samarbete mellan Socialdemokraterna och LO varit tydligt. Tillsammans har vi satsat på omställning till nya jobb, trygghet i a-kassan och förutsättningar för bra fackliga förhandlingar för att minimera antalet varsel. 

Med en högerkonservativ regering har vi nu sett att satsningar på arbetsmarknaden och välfärden uteblivit. Istället passar de på att sänka skatten för höginkomsttagare. Det är helt fel väg att gå. 

Vi ser varsel i länet, företagare som söker efter rätt kompetens, höga elpriser och drivmedelskostnader samt en minskad efterfrågan på vissa produkter. Samtidigt kämpar hushållen med sin ekonomi, för att sätta mat på bordet och för att kunna ta sig till jobbet. Historiskt sett är Kalmar län ett av de första länen att drabbas av en lågkonjunktur och är bland de sista att ta sig ur den. Vårt län drabbas helt enkelt hårt av lågkonjunkturer. Därför behöver vi alla agera för att minimera de negativa konsekvenserna.

Tyvärr visar regeringen och SD för närvarande en mycket passiv inställning. De har minskat resurserna för det som verkligen behövs: utbildning. Yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. Utbildning är en nyckel som på allvar kan bidra till att låsa upp vårt läns potential. Vi behöver fler människor inom välfärden, industrin, besöksnäringen och många andra branscher. Nedskärningar av yrkesutbildningar leder oss inte dit, utan skapar osäkerhet för våra invånare, vår arbetsmarknad och vår framtid.

Under den senaste tiden har vi sett neddragningar av flera yrkesutbildningar. Det handlar bland annat om utbildningar inom vård och omsorg, industri och restaurang. Människor som hade kunnat få nya jobb drabbas – jobb som vårt län verkligen behöver. Den högerkonservativa regeringen och SD:s negativa inställning till länets yrkesutbildningar jämte deras passiva ekonomiska politik bidrar nu till att skapa hinder för arbetslösa att ställa om och utvecklas. 

För oss är det ett krav att överenskommelsen om omställning mellan staten och parterna måste respekteras av regeringen. Att CSN inte har fått förutsättningar att behandla alla ansökningar om omställningsstudiestödet är oacceptabelt. Att tusentals nu tvingas tacka nej till utbildningar på grund av regeringens bristande ansvar är oacceptabelt. 

Haveriet SD-regeringen orsakat med vårt omställningsstudiestöd jämte nedskärningarna av yrkesutbildningar och frånvaron av en klok arbetsmarknadspolitik är bedrövligt. Vi behöver fler utbildningsvägar för att möta behoven inom välfärden, industrin och besöksnäringen – inte färre. Investerar vi i utbildning och skapar nya jobbmöjligheter, då bygger vi ett starkare och mer motståndskraftigt Kalmar län. 

Det är hög tid att regeringen och SD agerar och prioriterar utbildning och omställning för att säkra framtidens välfärd och sysselsättningen i vårt län. Inget annat duger.