KD: "Människovärdet kommer alltid i första hand"

Sverige befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Inflationen skapar fortsatt ett högt kostnadstryck i kommunerna och regionerna samtidigt som skatteintäkterna väntas utvecklas svagt till följd av ett försämrat läge på arbetsmarknaden.

Att tvingas vänta länge på operation eller behandling, eller att placeras i en sjukhuskorridor i brist på sängplatser är inte värdigt för patienterna, menar skribenterna.

Att tvingas vänta länge på operation eller behandling, eller att placeras i en sjukhuskorridor i brist på sängplatser är inte värdigt för patienterna, menar skribenterna.

Foto: Leif R Jansson/TT

Debatt2023-10-02 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många kommuner och regioner har flaggat för ekonomiska underskott, vilket skulle kunna leda till nedskärningar inom vård, skola och omsorg.

För att minska behoven av kortsiktiga nedskärningar i välfärden och skattehöjningar kommer regeringen föreslå att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 10 miljarder kronor från 2024. Samtidigt föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för år 2024. 

Tillsammans med övriga satsningar i budgeten uppgår tillskotten till kommuner och regioner till nästan 16 miljarder kronor nästa år, vilket utgör 40 procent av reformutrymmet.

Regeringen gör stora satsningar i höstens budget för att stötta och förstärka hälso- och sjukvården. Pengarna ska användas där vårdbehovet är som störst och där de gör mest nytta. Statsbudgeten ger också tillskott till prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser.

För Kristdemokraterna kommer människovärdet alltid i första hand – det är också därför vi envist lyft fram behovet av fler vårdplatser och fler händer i sjukvården. Det är nämligen inte människovärdigt att tvingas vänta länge på sin operation eller behandling. Det är inte människovärdigt att placeras i en sjukhuskorridor på grund av brist på sängplatser. Köerna ska minska och vårdplatserna ska bli fler.