KD: Så stoppar vi hedersförtrycket

För de allra flesta är skolavslutningen en glädjens dag, men för andra gror en rädsla för att inte vara tillbaka i augusti och träffa sina vänner igen.

Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas.

Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2020-07-13 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas.  

Varje barn som förs bort mot sin vilja är ett misslyckande för det svenska samhället men vi vet inte hur många det drabbar. Men vi vet att 70 000 personer i åldern 16-25 år inte helt fritt kan välja vem de vill gifta sig med. 

Regeringen har föreslagit en rad åtgärder för att motverka hedersförtrycket och flera är bra. Men strukturerna som möjliggör hedersförtryck opererar ofta i det fördolda. Vi vet inte idag hur omfattande förtrycket är, Socialstyrelsen har försökt men misslyckats. Så kan det inte vara utan hedersförtryckets omfattning måste mätas. Därtill måste kommunerna ha handlingsplaner för att upptäcka barn som riskerar att föras utomlands. 

Vi kristdemokrater föreslår ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap som arbetar proaktivt mellan myndigheter på hemmaplan och polis i det berörda landet dit barnet tagits. I Storbritannien, där ett sådant system idag finns, kan man dömas till upp mot sju års fängelse om ett barn inte återförs inom en given tidsram. 

Vi vill också införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott införs så att fler skyldiga lagförs. Det måste svida mer att utöva hedersförtryck. 

Vi kan aldrig sluta bekämpa hedersförtrycket och det ska inte finnas någon plats i Sverige för det.