Klena motiv bakom rekordjakt på vargar

Vargstammen i Sverige ska reduceras med rekordmånga 75 vargar. Det har Förvaltningsrätten beslutat. Rovdjursföreningarna har överklagat utan resultat. Förvaltningsrättens motiv är att EU:s beslut om art- och habitatsskydd av en starkt hotad art måste åsidosättas eftersom starkare motiv föreligger.

Kerstin von Seth tycker inte att motiven som ligger till grund för den omfattande licensjakten på varg väger tungt. Hon menar att det ligger en stark lobbyverksamhet från jägarhåll bakom beslutet.

Kerstin von Seth tycker inte att motiven som ligger till grund för den omfattande licensjakten på varg väger tungt. Hon menar att det ligger en stark lobbyverksamhet från jägarhåll bakom beslutet.

Foto: Junge, Heiko

Debatt2023-01-07 11:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De starka motiven är att älgförvaltningen blir lidande om det finns varg i skogarna, samt risken för jakthundar att skadas vid jakt. Man vill också öka acceptansen för varg, därför måste vargstammen skattas. Den som läser detta förstår att en mycket stark jägarlobby ligger bakom besluten. I Jägareförbundets värdegrund står det att de vill arbeta för biologisk mångfald med livskraftiga viltstammar. Samtidigt har företrädare för Jägarnas riksförbund i flera debattinlägg fastslagit att människor och varg inte kan samleva, att det inte finns plats för varg i Sverige och förbundets mål om noll frilevande vargar står kvar.

I fjol beviljade Naturvårdsverket Jägarnas riksförbund 8,9 miljoner kronor i bidrag från viltvårdsfonden. Hur använder förbundet sina pengar och sin älgförvaltning? Pengarna skulle gå till: löner, lokaler, resor och aktiviteter för medlemmarna. Men, älgen har minskat i storlek, får ett lägre födelsetal, 0,4 kalvar per år. Ingen kan säga att den förvaltningen är lyckad.

Det socioekonomiska perspektivet är enligt forskning vid SLU 69 procent av svenska folket vill ha varg i skogen. Ändå tas detta beslut helt emot folkets intresse. Ekonomin för de som satsat på ekoturism i vargdistrikt slås i spillror, medan de som bedriver boskapsskötsel får ekonomisk hjälp med rovdjursavvisande stängsel med generösa bidrag från EU. De stängslen hjälper även mot hund. Så lantbrukarna behöver inte ängslas. 

Genom att skjuta av vargen, minskar risken för tjuvjakt, anger Förvaltningsrätten som ytterligare skäl. Enligt EU domen, kallad Tapiola C-674/17, krävs rigorös vetenskaplig grund för att en licensjakt ska få genomföras. Då detta inte föreligger utan mycket i domen kan hänvisas till ”anser” och ”tycker”, verkar erhållna viltvårdsanslag mest ha använts till lobbyverksamhet inklusive resor till Bryssel.

Vetenskapliga studier från Yellowstone nationalpark visar att då vargen tilläts öka utan påverkan av människa, minskade klövviltstammen till antal, men storleken ökade, samtidigt blommade den biologiska mångfalden, med en ökning av lövskog, bäver, sångfågel, rovfågel och gam. Så vargen har en bättre viltförvaltning än jägarna.

Det är i lag förbjudet att bedriva hets mot folkgrupp, men hur ser det ut med hets och vilja att utrota en annan art?