Kommuner som lyssnar på unga fattar klokare beslut

Med hjälp av LUPP kan kommuner få insikt i hur unga har det och vad de tycker om olika saker, som fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, arbete, samhälle och demokrati.
Med hjälp av LUPP kan kommuner få insikt i hur unga har det och vad de tycker om olika saker, som fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, arbete, samhälle och demokrati.

Många beslut som fattas av kommun och region påverkar ungas vardag. Kalmar län är ett föredöme när det handlar om långsiktigt arbete med ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I en samverkan i Regionen gör samtliga kommuner LUPP regelbundet. Att samverka kring LUPP säkerställer att alla unga i Kalmar län får vara med och gör det dessutom enklare att synliggöra lokala skillnader i förutsättningar för unga.

Debatt 11 februari 2024 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ungdomsenkäten LUPP har funnits i 20 år och den tillhandahålls kostnadsfritt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Över 200 kommuner har någon gång genomfört LUPP och 100 kommuner gör det återkommande. Fram till den 16 februari är anmälan till 2024 års LUPP öppen. Myndighetens mål är att ännu fler kommuner väljer att genomföra LUPP för att få bättre kunskap om vad unga tycker och göra unga delaktiga.

Med hjälp av LUPP kan kommuner få insikt i hur unga har det och vad de tycker om olika saker, som fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, arbete, samhälle och demokrati. Det är kunskap som behövs för att fatta beslut som speglar ungas levnadsvillkor, vardag och framtidsdrömmar.

LUPP är mer än en enkät. LUPP möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete där kommunens unga står i centrum. Som en del av LUPP-cykeln involveras ofta unga för att ge inspel till såväl tolkningen av resultaten som lämpliga åtgärder. Det är viktigt att unga och politiker i kommunen möts i uppföljningen av LUPP. Ett sätt att arbeta som nyttjas av flera kommuner är att anlita unga kommunutvecklare som arbetar vidare med LUPP-resultaten och fungerar som en länk mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Enligt en ny rapport från MUCF tycker 97 procent av kommunerna som använder sig av LUPP att enkäten bidrar till att göra unga mer delaktiga. I ungefär hälften av kommunerna har LUPP bidragit till faktiska förändringar i kommunens ungdomspolitik. Flera kommuner berättar om hur LUPP har bidragit till att ungdomsfrågorna prioriterats högre i den kommunala verksamheten och ökat ungas delaktighet i processerna. Det finns exempel på konkreta åtgärder som med relativt enkla medel kunnat genomföras tack vare LUPP, som mötesplatser för unga och förändringar i skolmaten. 

Utöver att involvera unga i arbetet så finns det några saker som är betydelsefulla för att lyckas i arbetet, exempelvis politiska beslut om att återkommande genomföra LUPP och att arbetet förankras inom kommunen. Det är också viktigt att redan från början tydliggöra hur resultaten från LUPP-undersökningen ska tas omhand, att se på LUPP som mer än en enkät. Skolan är det bästa stället att genomföra LUPP och nå ut med arbetet. En bra samverkan med skolan är därför nödvändig. Det finns även vinster med att samverka externt i arbetet med LUPP. Exempelvis med näringslivet när det gäller kompetensförsörjning och med civilsamhället när det handlar om en meningsfull fritid för unga.

Ungdomar är experter på hur det är att vara ung i dag och har rätt att vara med och påverka, här och nu. De är också framtidens demokratibärare. Kommuner som vill arbeta med ungas delaktighet i samhällsutvecklingen och värna demokratin måste basera sina beslut på fakta om och från unga och involvera de unga i processen. LUPP gör det möjligt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa