Konsten att träffa mitt i prick

Svar till insändaren ”Viktigt att skilja mellan religion och politik” den 29 juli.

Skribenten frågar sig om en tidigare debattör i ämnet koranbränningarna anser att det råder en lägre grad av yttrandefrihet i Finland och Norge än vad vi har i Sverige.

Skribenten frågar sig om en tidigare debattör i ämnet koranbränningarna anser att det råder en lägre grad av yttrandefrihet i Finland och Norge än vad vi har i Sverige.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-08-02 06:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Torbjörn Lanzén sätter pilen mitt i prick i flera avseenden i svaret till min artikel från den 26 juli där jag undrade om yttrandefrihet kan ses som en gudagåva eller en dödssynd. 

Han skriver, ”muslimer eller för den delen kristna räknas inte som folkgrupper”, därför menar han att det inte skulle vara ”hets mot folkgrupp” att bränna koranen. 

Det finns 1,8 miljarder troende muslimer som tillsammans utgör en ganska stor grupp av människor så att påstå att de inte tillhör en speciell folkgrupp är enbart hårklyverier. I vår svenska lagtext står det skrivet så här, ”hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. 

Och enligt brottsbalkens 16 kap. 8§ är det inte tillåtet att uttrycka ”missaktning för folkgrupp med anspelning på trosbekännelse”. Det står ju klart och tydligt i lagtexten, ”eller annan sådan grupp av personer”, problemet är alltså bara en tolkningsfråga av begreppet folkgrupp.

Men Torbjörn Lanzén prickar verkligen rätt redan i rubriken, ”Viktigt att skilja mellan religion och politik”. Det är ju något som ett av våra politiska partier absolut inte gör. SD:s Rickard Jomshof, ordförande i justitieutskottet, verkar inte känna till Torbjörn Lanzéns viktiga budskap att inte blanda ihop religion och politik. Här dyker nästa problem upp, den borgerliga regeringen har ingen egen majoritet i riksdagen utan Sverigedemokraternas stöd. Därför kan inga beslut fattas som rör den här milt sagt brännheta frågan eftersom SD skulle rösta nej och fälla regeringen. Vi har alltså en paralyserad regering som sitter fast i ledband hos SD. 

I Finland är det olagligt och ett brott mot trosfriden att bränna koranen. I Norge är det inte brottsligt att bränna den men det förbjuds ändå med hänsyn till säkerhetsläget. Anser Torbjörn Lanzén att det råder en lägre grad av yttrandefrihet i Finland och Norge än vad vi har i Sverige?