Kristdemokraterna står upp för landsbygden

Den budget som nyligen släppts är kraftigt influerad av det nya landsbygdspartiet Kristdemokraterna. Partiet har trots sin relativt ringa storlek lyckats slå vakt om många av lantbrukets och landsbygdens viktiga frågor.

"KD har på kort tid nått längre än ett annat förment landsbygdsparti gjort genom att kohandla med vänstersidan under många år", menar Folke Pleijert, lantbrukare och KD-politiker i Hultsfreds kommun.

"KD har på kort tid nått längre än ett annat förment landsbygdsparti gjort genom att kohandla med vänstersidan under många år", menar Folke Pleijert, lantbrukare och KD-politiker i Hultsfreds kommun.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-09-30 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta märks inte minst genom budgetens kraftigt positiva mottagande av LRF – en organisation som värnar landsbygden med dess människor och företag. Reaktioner likt ovan nämnda visar att KD på kort tid nått längre än ett annat förment landsbygdsparti gjort genom att kohandla med vänstersidan under många år.

Bland viktiga reformer finns:

• Förlängt system 2024 med utökad återbetalning av dieselskatt i jord- och skogsbruk motsvarande ca 3,80 kr/liter, kvartalsvis ansökan möjlig för alla.

• Fortsatt stöd till gödselbaserad biogas med 200 miljoner/år perioden 2024-26.

• Regeringen satsar 300 miljoner per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar. För enskilda vägar satsas 100 miljoner/år 2024 och 2025.

• Klimatklivet får ett höjt anslag på 800 miljoner 2024, 2 miljarder 2025 och 2,5 miljarder 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.

• Ett utredningsdirektiv för en översyn av jaktlagstiftningen ska tas fram.

Därför är det med tillförsikt jag som landsbygdsbo, lantbrukare och företagare nu blickar framåt och räknar med fler positiva reformer redan till vårbudgeten, efter åtta år av olika regeringskonstellationer och stödpartier, som inte stöttat landsbygden med annat än munväder och missriktad signalpolitik.

Ett bedrövligt växtodlingsår kan nu läggas till handlingarna, men på samma sätt som förväntningarna kommer tillsammans med höstsådden kan nu landsbygden andas morgonluft och trots tuffa tider se framtiden an med tillförsikt.