Vi har i princip lika lön – tills barnen kommer


"Män och kvinnor har i princip lika lön. Tills de får barn. Då sackar kvinnorna efter och hämtar sig aldrig under resten av arbetslivet", skriver debattörerna.
"Män och kvinnor har i princip lika lön. Tills de får barn. Då sackar kvinnorna efter och hämtar sig aldrig under resten av arbetslivet", skriver debattörerna.

Män och kvinnor har i princip lika lön. Tills de får barn. Då sackar kvinnorna efter och hämtar sig aldrig under resten av arbetslivet.

Debatt 8 mars 2022 11:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den lägre lönen påverkar dessutom pensionens storlek. De senaste 30 åren han nästan ingenting hänt. Det är hög tid för förändring.

Femton år efter första barnet har lönegapet vuxit med tio procentenheter och bland olikkönade par i 40-årsåldern kan ungefär tre fjärdedelar av skillnaden i lön förklaras med att de har fått barn.

Skillnaden i inkomst påverkar också pensionen. Det innebär att de kvinnor som fick barn i 30-årsåldern och därmed började att halka efter lönemässigt, 35 år senare fortfarande drabbas negativt ekonomiskt för sitt val att skaffa barn, trots att de enda småbarn de kanske träffar så här många år senare är eventuella barnbarn.

Det här är inte värdigt ett land som gärna bygger bilden av sig självt som jämställt. Detta är en förändring som borde skett för länge sedan, men som istället måste ske nu.

Ett sätt att upptäcka de orättvisa löneskillnaderna är att årligen göra de lagstadgade lönekartläggningarna på arbetsplatserna. Det är ett effektivt verktyg för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan individer och grupper. Jämställda löner ger inte bara nöjdare medarbetare, det gynnar också företaget som lättare kan attrahera, men också behålla, den kompetens man behöver för att kunna utvecklas och växa.

Men föräldrarna själva behöver också fundera på hur man väljer att fördela såväl föräldraledighet och deltidsarbete, som vård av sjukt barn (vab). Statistiken visar att föräldrar halkar efter lönemässigt om de tar ut många vabdagar. Därför är det inte bara viktigt att föräldrarna turas om i så stor utsträckning det går med att vara hemma med sina sjuka barn, arbetsgivarna måste också identifiera strukturer som missgynnar föräldrar för att sedan medvetet och aktivt kunna arbeta bort dessa. Ett sätt är att uppmuntra även pappor att ta ut föräldraledighet och vabba.

Här är några tips för den arbetsgivare som vill vara jämställd och föräldravänlig:

• Följ lagen och genomför varje år lönekartläggningar och analyser.

• Jobba systematiskt för att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv.

• Eftersträva aktivt en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser.

Det företag som lyckas genomföra detta har kommit en bra bit på väg till att vara en attraktiv arbetsgivare. För vem vill skylta med sitt oförklarade lönegap?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa