Lägga ner skolor kostar mer än det sparar

Vimmerbys landsbygd förtjänar att ha förutsättningar att vara levande, skriver företrädare för SD:s ungdomsförbund, med anledning av den pågående skoldebatten i Vimmerby kommun.

"Kommunen och kommunens förtroendevalda har ett väldigt stort ansvar att bevara och göra landsbygden mer levande och där spelar småskolorna en avgörande roll", skriver företrädare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

"Kommunen och kommunens förtroendevalda har ett väldigt stort ansvar att bevara och göra landsbygden mer levande och där spelar småskolorna en avgörande roll", skriver företrädare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2024-01-18 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För inte så länge sedan kunde vi läsa om att barn- och utbildningsnämnden begärde en utredning gällande skolstrukturen i Vimmerby kommun. Denna utredning kan nu medföra en nedläggning av skolorna i Gullringen, Djursdala, Rumskulla och Tuna. Dessa fyra är alla skolor som ligger utanför centralorten och en nedläggning skulle kunna få fatala konsekvenser för landsbygden om man nu väljer att lägga ner dem. Kommunen gör detta för att det är underskott i budgeten, och behöver hitta alternativa besparingar men både vi i Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna är övertygande om att detta kommer kosta kommunen mycket mera på sikt än vad det sparar i stunden. För att vidare bevara en levande landsbygd måste vi ha kvar dessa skolor, särskilt för eleverna. 

De mindre skolorna på landsbygden har flera fördelar. En av dem är den ökade möjligheten till friare val för både elev och förälder. Det bör finnas en skola i närheten av där du bor, som du ska kunna välja om du vill. Varken kommunen eller politiker ska begränsa eleven i vilken skola denne ska gå i, oavsett om eleven vill gå i en småskola eller i en skola på annan ort, så ska det alltid finnas alternativ. Det kan finnas flera olika anledningar till varför eleven vill gå i den lilla skolan på landsbygden istället för den i staden. Men vi tror att det mesta beror på att det är korta restider jämfört med om du skulle behövt åka in till centrum för att gå i skolan. 

En annan sak som vi Ungsvenskar och Sverigedemokrater anser kommer vara till gagn är att belysa vikten av en levande landsbygd. Beslutet kommer därför vara ett vägval gällande om hela kommunen ska kunna leva. Kommunen och kommunens förtroendevalda har ett väldigt stort ansvar att bevara och göra landsbygden mer levande och där spelar småskolorna en avgörande roll. Många familjer väljer just att flytta ifrån glesbygden om man skulle lägga ner den lokala landsbygdsskolan enligt rapporten “Skolor i hela Sverige”. Om man istället gör som vi Sverigedemokrater och Ungsvenskar förordar skulle dessa skolor på landsbygden få stå kvar för att fler både ska stanna, men också flytta till de områdena. En nedläggning skulle snarare påskynda en demografisk utveckling där färre unga etablerar sig och skapar samhällen utan framtidstro. 

Som ovan nämnts finns det många fördelar med att bevara och bygga ut flera småskolor ute i glesbygden. Man skapar inte bara väldigt stor personlig frihet utan också får en mer levande landsbygd på köpet och vem skulle inte vilja ha det? Det är dags för våra politiker att vakna i denna fråga så att barnen på landsbygden kan vakna upp nära sin skola istället för att behöva åka in till centrum för att studera. Dock är kvaliteten på undervisningen en viktig aspekt som måste bejakas, men i detta utredningsmaterial är inte det en faktor så beslut tas baserat på lokalisering kontra lediga skolplatser.

Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna landar i att detta är en politisk viljeriktning där man får prioritera och som kommer synas i prislappsmodellen. Antingen hittar vi alternativa besparingar och inkomstvägar och prioriterar vår landsbygdskommun eller så slår vi sönder den bilden. Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna är helt överens om vad vi väljer.