Läkemedelspolitik för människa och planet

Läkemedel som gör oss friskare ska inte skada människor eller ekosystem någon annanstans på jorden.

Miljökraven för läkemedel måste skärpas vid tillverkningsprocesser, förpackning, upphandling, import och under/efter användning, menar de liberala debattörerna.

Miljökraven för läkemedel måste skärpas vid tillverkningsprocesser, förpackning, upphandling, import och under/efter användning, menar de liberala debattörerna.

Foto: HENRIK MONTGOMERY

Debatt2021-03-30 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läkemedelsfabriker i världen läcker till jordbruk och dricksvatten. Substanserna drabbar organismers fortplantning, gamar riskerar utrotning. Avloppsvatten, åar och sjöar kan innehålla högre halter antibiotika än man ser i blodet hos en människa under antibiotikabehandling. Enbart antibiotikautsläppen kan leda till global katastrof.

Miljön behöver oss. Läkemedlens värde för sjuka människor väger självklart tyngst, men miljökraven måste skärpas vid tillverkningsprocesser, förpackning, upphandling, import och under/efter användning.

Regeringen bör arbeta för utsläppsgränser vid tillverkning av läkemedel. Dessutom bordelägsta pris inte sättas framför planetens framtid vid import. Miljökriterier borde belöna seriösa företag som investerar i miljöförbättringar.

Vi vill införa ett mellanläge mellan receptfritt och receptbelagt för bland annat läkemedel som skadar vår miljö. De ska säljas efter rådgivning för att bara användas av de människor som verkligen behöver just de läkemedlen.

Köpbeteende är kraftfullt. Vi vill införa kloka miljökriterier, så att de patienter som vill kan göra en insats för miljön bland receptfria läkemedel och inom ramen för utbytessystemet, när det finns flera alternativ som är precis lika bra mot en sjukdom. Vi är övertygade om att många vill bli miljöhjältar i apotekskassan, hellre än att spara enkronor.

Trygg läkemedelsanvändning är så mycket mer än en tablett tre gånger dagligen. Ett rikt land som vårt kan inte med gott samvete ge vård som skadar miljön hos oss eller någon annanstans på jorden.