Länsunionen: "Nu ska väntetiderna bort!"

Nu ska det tas krafttag för att komma ikapp den pandemi-uppskjutna vården, lovar länsunionen efter att den nya regionplanen antagits av regionfullmäktige. Den innehåller bland annat satsningar riktade mot barn- och ungdomspsykiatrin, skriver författarna till debattartikeln.

Debatt 24 november 2021 16:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under förra veckans regionfullmäktige antogs länsunionens (S, C och L) regionplan för 2022–2024. Planen innehåller bland annat offensiva satsningar för att komma ikapp den pandemi-uppskjutna vården, ta krafttag mot köer inom BUP, stärka medarbetare inom vården och för att utveckla en alltmer personcentrerad vård. I korthet handlar det om att som region resa oss starka och bygga ett ännu starkare Region Kalmar län efter pandemin. 

De små stegen varje dag, där kraften hos många tagits vara på, har gett utdelning. Till och med under ett pandemi-år är förtroendet för hälso- och sjukvården den högsta i landet i vårt län. Våra sjukhus rankas ofta bland de bästa i sina respektive klasser och dessutom har vi en kostnadseffektiv vård. Enligt SKR:s senaste rapport kring kostnadseffektivitet inom vården hamnar Region Kalmar län i topp tre i landet.  Vi i Länsunionen nöjer oss inte med detta. Vi ska fortsätta att skapa en trygg och nära vård i hela Kalmar län. Med vår budget och plan är vi i Länsunionen trygga med att bygga vidare på de goda resultaten och samtidigt möta de utmaningar som finns i vårt län. 

 

Den pandemi-uppskjutna vården ska hanteras snabbt och tryggt. Vi ska tillbaka till den höga tillgängligheten som kännetecknar Region Kalmar län. Det innebär att den som väntat länge ska nu få sin behandling eller operation. Vi punktmarkerar även väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin. En hel familj ska inte få sväva i ovisshet under lång tid innan en utredning blir av. Nu ska väntetiderna bort! Målet är som alltid en köfri vård. 

Under pandemin har vi fått se prov på den omställningskraft företagen i länet har när de anpassat sig till den nya verkligheten. Med utmaningar kommer som bekant också möjligheter. Den omställningskraften ska nyttjas för att skapa en hållbar framtid. Genom ordning och reda i regionens ekonomi och starkt stöd från regeringen har vi har nu stora möjligheter att ställa om och stötta hållbar utveckling både i regionens verksamheter och länet i stort. Vi ska ta maximal nytta av möjligheterna genom att satsa på en grön återstart för små och medelstora företag, öronmärka resurser för omställning med fokus på framtidens vård och stötta innovation inom e-hälsa.

 

För att klara av framtidens vård behöver medarbetarna inom vården både stärkas och bli fler. För att behålla och locka nya medarbetare till regionen fortsätter vi att göra rejäla löne- och utbildningssatsningar för medarbetarna inom vården. Det handlar både om generella lönesatsningar och satsningar på att radera osakliga löneskillnader på totalt 30 miljoner kronor extra. Dessutom fortsätter vi att satsa på möjligheter för undersköterskor och sjuksköterskor att läsa specialistutbildning med bibehållen lön. Vi siktar också på att utöka samarbetet med lärosäten som Linnéuniversitetet med möjligheter att specialsy utbildningar för våra medarbetare inom vården. 

Nu börjar arbetet med att återstarta vår region. Med den budget och plan som antagits kan vi känna oss trygga med att vi har alla möjligheter att resa oss starka efter den svåra tid som varit och som vi till viss del fortfarande befinner oss i. Vi ska utnyttja möjligheterna och den urkraft som finns i vårt län för att ta oss an utmaningarna. Tillsammans ska vi bygga samhället starkare och bättre rustat för framtiden.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa