Hej landshövdingen, här har vi lite frågor

Landshövdingens nyårshälsning i tidningen Barometern gav inte riktigt svar på de frågor som småföretagare inom den gröna näringen har kring kris- och beredskapsfrågor, tycker lantbrukarna Eleonor Nilsson i Gullringen och Per-Göran Sigfridsson, Läckeby.

Eleonor Nilsson, Flaka Gullringen, t v, radar tillsammans med en lantbrukarkollega från Läckeby upp ett gäng frågor de gärna sett att landshövding Allan Widman, t h, lyft i omvärldsbeskrivningen han gav i en nyårshälsning i tidningen Barometern.

Eleonor Nilsson, Flaka Gullringen, t v, radar tillsammans med en lantbrukarkollega från Läckeby upp ett gäng frågor de gärna sett att landshövding Allan Widman, t h, lyft i omvärldsbeskrivningen han gav i en nyårshälsning i tidningen Barometern.

Foto: Vimmerby Tidning, arkiv/Dennis Pettersson

Debatt2024-01-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack för din nyårshälsning, landshövding Allan Widman (Barometern 30/12).

Din omvärldsbeskrivning av konflikter och säkerhetsläget är både intressant och aktuell. Vi uppskattar att du delar med dig av insikter, men som boende och företagare i länet förväntar vi oss mer analys om länets utveckling, särskilt med tanke på din chefsroll på länsstyrelsen, där du bland annat ansvarar för kris- och beredskapsfrågor.

Vi inser att din omvärldsbeskrivning bör vara vägledande för arbetet på länsstyrelsen och påverka beslut kring beredskapsbehov och prioriteringar på både kort och lång sikt. Som livsmedelsproducenter betraktar vi oss själva som viktiga aktörer ur ett beredskapsmässigt perspektiv. I tider av oro och kris är det avgörande att företag och logistik fortsätter att fungera för att upprätthålla samhällets stabilitet över tid. Som du beskriver så ska vi var och en fundera på hur vi kan bidra till att skydda vårt land och våra värderingar. Att verksamheter av olika karaktärer gör krigsplaceringar är bra, men det är i dagsläget inte självklart hur vi säkerställer bemanning i våra företag, som den samhällsviktiga verksamhet som vi ser oss som.

Vi uppmuntrar därför landshövdingen att fortsätta vara synlig och aktiv. Att besöka företag, kommuner och andra verksamheter i Kalmar län skulle vara en utmärkt möjlighet att, inom ramen för länsstyrelsens samordningsansvar, ta det ledarskap som behövs för en fortsatt stärkning av kris- och beredskapsfrågor i hela länet.

Vi förstår att länsstyrelsen har många olika uppdrag, såsom tillståndsgivning, tillsyn och stödjande funktioner för utveckling. Ändå bör alla delar av verksamheten påverkas av den nya tid vi möter, särskilt med tanke på den omvärldsbeskrivning du delat med oss. 

• Vilken analys gör landshövdingen av vad som bör ske i länsstyrelsens interna verksamhet framöver? 

• Vilka prioriteringar görs för länsstyrelsens interna verksamhet 2024?

• Vilka förändringsbehov ser du i perspektivet 2030 till 2040?

• Det pågår översyner av strategidokument såsom den regionala livsmedelsstrategin och klimat- och energistrategin för länet. Hur ser landshövdingen på deras förankring i länets företag och verksamheter?

• Vilken betydelse får dessa strategidokument inom länsstyrelsens alla verksamhetsområden?

Detta är några frågor vi som länsbor och småföretagare inom den gröna näringen hoppas du kan ge svar på och som vi förväntade oss att se lite av i en nyårshälsning från landshövdingen.