Låt oss bygga Kalmar län ur krisen, Svantesson

"Det är förståeligt att privata byggaktörer måste dra i handbromsen under svåra tider. Därför är det ännu viktigare att offentlig sektor gör det motsatta. Varje utebliven investering i dag blir en framtida byggskuld i morgon", skriver debattören.
"Det är förståeligt att privata byggaktörer måste dra i handbromsen under svåra tider. Därför är det ännu viktigare att offentlig sektor gör det motsatta. Varje utebliven investering i dag blir en framtida byggskuld i morgon", skriver debattören.

Det ekonomiska läget drabbar hela samhället hårt. I en lågkonjunktur finns all anledning att känna oro för både privata och samhällsekonomiska kriser. Samtidigt vet vi att kriser går att satsa sig ur. Med fler offentliga investeringar kan både ekonomin och klimatet räddas, skriver Henrik Norrbom, vd för maskinuthyrningsföretaget Cramo.

Debatt 1 juli 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är i en lågkonjunktur och konsekvenserna blir alltmer kännbara. Inflation, räntehöjningar och höga energipriser har sedan en tid pressat flera branscher och mycket talar för att det kommer att bli ännu tuffare. Byggbranschen drabbas ofta mycket hårt i ekonomiska kriser, vilket i sin tur riskerar att fördjupa konjunkturnedgången eftersom byggandet är en viktig motor i ekonomin.

Det är förståeligt att privata byggaktörer måste dra i handbromsen under svåra tider. Därför är det ännu viktigare att offentlig sektor gör det motsatta. Varje utebliven investering i dag blir en framtida byggskuld i morgon. Det gäller exempelvis bostadsbristen, klimatomställningen och utbyggnaden av samhällsviktig infrastruktur.

Det inbromsade byggandet riskerar alltså att både förvärra en redan alarmerande stor bostadsbrist, och allvarligt försämra landets ekonomi. Inte minst då byggbranschen sysselsätter drygt 300 000 personer.

Därför behöver staten vara en motor för att investera hela Sverige ur den ekonomiska krisen. Som en stor beställare av bygg- och anläggningsprojekt har offentlig sektor dessutom en unik möjlighet att skapa enorm samhällsnytta. Bostadsbyggandet kan öka, sysselsättningsgraden höjas och klimatomställningen av byggindustrin skyndas på.

Med offentliga investeringar kan också privat kapital mobiliseras och utveckla industrier och branscher ytterligare. Vindkraftsindustrin i Danmark, elbilsindustrin i USA och de gröna växande industrierna i norra Sverige är några exempel på det. När staten satsar vågar privata investerare följa efter och driva på innovationen ännu mer. Detta är än viktigare i osäkra ekonomiska tider.

Samtidigt som byggbranschen är drivande för svensk ekonomi och sysselsättning är den också helt central för att Sverige ska klara den gröna omställningen – både i egenskap av stor utsläppare och som samhällsbyggare. Genom exempelvis ökad cirkularitet och digitalisering kan branschen bli mer hållbar både klimatmässigt och ekonomiskt. Men med handbromsen i kommer vi ingen vart.

Byggbranschen kan med andra ord vara en oerhört viktig pusselbit i lösningen till två av vår tids kanske största utmaningar: ekonomin och klimatkrisen. Vi vill därför uppmana Elisabeth Svantesson (M) med regering att ta ett särskilt ansvar för att fortsätta bygga för en bättre framtid – särskilt nu när ekonomin svajar. Vi har råd att fortsätta bygga. Och vi har verkligen inte råd att sluta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa