Låt sjukhusen förbli regionala

KD och SD vill flytta makten över Västerviks och Oskarshamns sjukhus till Stockholm. Blir det då nedläggning?

Debatt 22 juni 2021 18:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska sjukvården tillhör en av världens bästa. Sverige ligger i topp när det gäller medicinska resultat. Svenskarna litar också på sjukvården. Förtroendet har stärkts påtagligt under pandemin. Hela 81 procent har idag ett stort förtroende. Den nationella patientundersökningen visar att länets invånare har det största förtroendet i hela Sverige. Vad beror det på?

Förutom den höga kvalitén på vården tror vi att en viktig förklaring ligger i sjukhusens närhet till befolkningen. Invånarna uppskattar ”sitt” sjukhus, dels eftersom erfarenheterna är goda, dels för att invånarna värdesätter den trygghetskänsla som det innebär att ha tillgång till sjukhusvård i sin närhet. Det sätt som den svenska sjukvården är organiserad på har också visat sig vara effektivt under pandemin. 

Av de skälen är vi kritiska till Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag att överge och slå sönder den svenska sjukvårdsmodellen. Förutom att de vill öka marknadsanpassningen och privatiseringen vill partierna föra över bestämmanderätten om sjukvården från regionerna till Stockholm. Genom att förstatliga vården flyttas därmed inflytandet från länsinvånarna till ett begränsat antal centrala byråkrater i huvudstaden. Därmed skulle de lokala möjligheterna att påverka ”sitt” hemsjukhus försämras eller rent av försvinna. 

De öppna kontaktytor som finns idag – till exempel pensionärsråd och medborgardialoger – skulle ersättas av anonyma tjänstemän på Socialstyrelsen. Det är naivt att tro att dessa tjänstemän skulle värna länets mindre sjukhus på samma sätt som de lokalt förankrade förtroendevalda. Vi är sammantaget djupt oroade att ett förstatligande leder till att Oskarshamns och Västerviks sjukhus skulle kunna läggs ned. Det skulle drabba invånarna hårt men också många medarbetare. På Västerviks sjukhus arbetar 1 200 och på Oskarshamns sjukhus 420 medarbetare. 

Vi socialdemokrater står upp för länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Vi anser att det regionala huvudmannaskapet är nödvändigt för att säkerställa en god vård i hela Kalmar län. Vi tror också att det regionala ansvaret är nödvändigt för att få till stånd de investeringar som behövs inom sjukhusvården, till exempel i Västerviks sjukhus. Med erfarenhet från infrastrukturen vet vi att staten mycket sällan ser till länets behov. 

Sjukvårdens utmaningar blir inte lösta eller lättare att hantera genom ny gigantisk sjukvårdsmyndighet. Självklart ska man alltid vara självkritisk till om sjukvården är tillräckligt bra. Vi socialdemokrater är långt ifrån nöjda, men vi tror inte att sjukvården i Kalmar län blir ett dugg bättre om den skulle styras av ifrån anonym myndighet i Stockholm. Man kan ta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som exempel för hur det skulle kunna bli. Dessa myndigheter befinner sig långt ifrån invånarna. Dagligen möter vi människor som upplever att myndigheterna därför har svårt att erbjuda en god service. Sjuka och arbetslösa tycker att det är krångligt att få träffa handläggare, många upplever att ärendehanteringen är anonym och att kontakterna är stelbenta. Vad talar för att situationen skulle bli annorlunda om sjukvården var statlig? Ingen. 

Sjukvården är en grundbult i välfärden. En sådan stor och betydelsefull del av människors trygghet ska utformas efter lokala förhållanden och genom en lyhördhet inför de behov som invånarna har. Detta förutsätter att huvudmannaskapet förblir regionalt och att sjukvårdshuvudmännen även i framtiden kan agera självständigt. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Debatt: Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"
Visa fler