Livet ska inte ta slut vid ett cancerbesked

Under november har Mustaschkampen pågått för att uppmärksamma Sveriges vanligaste cancerform – prostatacancer. En sjukdom som drabbar över 10 000 svenska män varje år, varav cirka 2 000 dör årligen.

Oavsett månad är vikten av en god cancervård ständigt aktuell menar skribenterna som gläds åt att regionen ligger i startgroparna för att införa organiserad prostatacancertestning.

Oavsett månad är vikten av en god cancervård ständigt aktuell menar skribenterna som gläds åt att regionen ligger i startgroparna för att införa organiserad prostatacancertestning.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2023-11-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag finns betydande regionala skillnader inom vården av prostatacancer liksom inom cancervården i stort. Vilken region du tillhör påverkar hur lång tid du behöver stå i kö till behandling och inte sällan också vilken vård du erbjuds. Till exempel är förekomsten av robotkirurgi varierande. Dagens stora regionala skillnader kan vi moderater inte acceptera.

Även arbetet med att tidigt upptäcka prostatacancer skiljer sig mellan regionerna. Tidigt upptäckt prostatacancer går ofta att bota, medan senare upptäckt är förknippad med dålig prognos. Främst handlar det om att hitta cancern innan symptom uppstår genom ett PSA-test, och här talar statistiken sitt tydliga språk: tidig upptäckt bidrar till minskad dödlighet. Idag PSA-testas många män varje år, men processen är oorganiserad där vissa män kan nekas test medan andra testas betydligt oftare än rekommenderat. Hur mycket och vilken information om risker och eventuella konsekvenser männen får i samband med test är heller inte helt kartlagt. Tyvärr leder den oorganiserade testningen till onödiga komplikationer och överdiagnostik. Det sker en omfattande PSA-provtagning av män över 75 år, samtidigt som få i lägre åldrar testas.

Forskningen kring prostatacancer har arbetat fram mer träffsäkra metoder för att tidigt kunna hitta allvarlig prostatacancer. Ett exempel är magnetkameraundersökning som uppföljning av ett högt PSA-värde. Där går att tidigt se om förändringar är godartade och på så vis också undvika vävnadsprover. Behövs vävnadsprover ändå så blir träffsäkerheten för dessa bättre med MR. Men det stora framsteget är att arbeta med organiserade blodprov av åldersgrupper så att PSA-värdet kan jämföras över tid och de män som ligger i riskzonen regelbundet enkelt kan följas upp, innan cancern blivit svårbehandlad och spridd. Det är en vinst – inte bara för sjukvården – utan främst avseende det personliga lidandet. En cancerbehandling i tidigt skede är givetvis mindre komplicerad än en svår cancer som spridit sig.

Detta arbetssätt är idag genomfört i flera svenska regioner och det vittnas om att diagnostiken blir alltmer effektiv, mindre kostnadsdrivande och viktigast av allt; fler män får vård tidigt. 

Kalmar län har ännu inte implementerat detta, trots att vi moderater i flera år föreslagit att det ska genomföras även i vårt län. Nu kan vi dock glädjas åt att regionen ligger i startgroparna för att införa organiserad prostatacancertestning och snart kan erbjuda detta.

För Moderaterna har cancervården länge varit en prioriterad fråga, precis som det nu också är för den moderatledda regeringen. I budgeten för 2024 har regeringen dubblerat satsningen på cancervården. Totalt avsätts 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården. Oavsett månad är vikten av en god cancervård ständigt aktuell. Livet ska inte ta slut vid ett cancerbesked.