Ljudlöst försvinnande av lindrande vård

Öppet brev till ansvariga chefer och styrande politiker för palliativ vård i norra Region Kalmar län.

Debatt 25 januari 2023 06:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till vår bedrövelse har en välbehövlig specialistvård tillåtits styras åt sidan tills den inte längre alls finns, dessutom uppseendeväckande obemärkt – enheten för palliativ vård i norra Region Kalmar län existerar inte längre!

Sommaren 2022 var beskedet att viss verksamhet pausat med anledning av sjuksköterskebrist. Specialistläkare inom palliativ medicin och vidareutbildade undersköterskor med ambition att fortsätta ge svårt långvarigt sjuka människor den lindrande vård och stöd (som naturligtvis bör vara en rättighet oavsett bostadsort) tillsammans med oss andra viktiga samarbetsvårdsgrannar, förväntades tona ner sin betydelse och istället ingå i andra verksamheter.

Kort tid därefter ryktades det om att de undersköterskor med fördjupad kunskap inom palliation tappat hopp och sökt sig till andra arbetsplatser – kvar fanns nu endast de tappra, framåtsträvande, erfarna, kompetenta specialistläkarna inom palliativ medicin och vård, de som verkligen älskar sitt arbetsområde och verkligen strävar efter bästa möjliga för hela människan i en svår sjukdomssituation, hela vägen tills behov inte längre finns, alla dygnets timmar. Sådan professionell – och trygg – vård kräver fungerande team och självklart samarbetsvårdsgrannar, som vet att värdera och vara del i den individanpassade vårdprocessen – det gör vi vid onkologiska dagvården i Västervik, vilka vill fortsätta ge trygghet och möjlighet till lindring i allt det svåra, som svår sjukdom kan innebära!

undefined
Enheten för palliativ vård i norra Region Kalmar län existerar inte längre, en utveckling som tog sjukvårdspersonalen på sängen.

Ändå återstod till sist endast en form av konsultations-/rådgivningsstöd via remisshanteringsförfarande. Men så en dag förra veckan var ett sådant remissvar ”enheten för palliativ medicin har upphört, vänligen omdirigerar remissen till patientens hälsocentral”. 

Alltså, hur kan det vara möjligt, så där helt apropå, utan förhandsbesked och handlingsplan för ersättande vårdprofession, inte ett ”pip” till oss i sammanhanget betydande vårdgrannar?

Med förtvivlan inser vi att norra Region Kalmar län drabbats av enorm förlust, något vi aldrig borde vara med om!

Ansvariga enhetschefer och styrande politiker i norra Region Kalmar län, vänligen redovisa era beslut samt hittills vidtagna och planerade åtgärder, som påvisar föresatsen att ge likvärdig vård i hela Region Kalmar län, som ger oss vårdgrannar och patienter tillbaka vår betydelsefulla resurs och som ger oss det vi behöver för att vilja ”hålla lågan uppe”. Säkerställ expertis och professionell individanpassad vård i hela vårdprocessen samt rimliga personella arbetsmiljöförutsättningar med skälig lön, och verka för att behålla personell kompetens och säker vård!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa