(M): Minskad bruttolön för kollektivresor till jobbet

Premiera anställa som väljer att resa kollektivt till jobbet, föreslår M.

Moderaterna i regionen har lagt ett förslag om bruttolöneavdrag för kolletivresor, med målet att få fler av Region Kalmar läns anställda att välja tåg eller buss till jobbet.

Moderaterna i regionen har lagt ett förslag om bruttolöneavdrag för kolletivresor, med målet att få fler av Region Kalmar läns anställda att välja tåg eller buss till jobbet.

Foto: Carina Glenning

Debatt2021-12-14 09:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under covid-19-pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat, beroende på risken för smittspridning och restriktioner som försvårat kollektivt resande. Allt fler har vant sig vid att istället ta bilen till jobbet, fast bussen eller tåget fungerat lika bra när det gäller livspusslet.

Om Region Kalmar län ska kunna upprätthålla en god kollektivtrafik måste nya vägar stakas ut så fler väljer bussen eller tåget framför bilen. Kollektivtrafiken är, förutom en viktig samhällsservice, en betydande del i regionens miljöarbete. Numera finns dessutom forskning som visar att resa med kollektivtrafik bidrar till mer rörelse i vardagen och därmed bättre folkhälsa.

Region Kalmar län har ett stort ansvar för över 7 000 anställda, deras hälsa och arbetsförhållanden. Samtidigt finns också en god möjlighet att på olika sätt premiera sina anställda. Därför anser vi Moderater att regionen bör öka incitamenten så att fler inom organisationen väljer att resa kollektivt till jobbet.

I dag finns olika exempel på förmåner för anställda, ett av de vanligaste är bruttolöneavdrag. Detta innebär att bruttolönen minskas i utbyte mot en förmån. Därför har vi Moderater nu lagt ett förslag i regionen om att införa bruttolöneavdrag för kollektivresor. På så sätt kan skatten för regionens medarbetare minskas och priset för resorna blir lägre. Samtidigt reduceras arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren. Båda parter vinner alltså på det. Regionens medarbetare skulle därmed få billigare resor till och från jobbet, och fler skulle ställa bilen hemma, något som visats sig tydligt där detta redan prövats. 

Nu ser vi Moderater fram emot ett positivt mottagande från regionmajoriteten – för både miljön och medarbetarnas skull!