M: Minskad invandring ger starkare kommunal välfärd

Arbetslösheten i Sverige är nu bland de högsta i EU, trots Socialdemokraternas vallöfte om att Sverige skulle ha den lägsta. Sverige ligger också i EU:s topp när det gäller skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Debatt2020-10-21 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är oacceptabelt utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men också utifrån ett mänskligt. Majoriteten av dem som söker sig till Sverige och deras barn fastnar alltför ofta i utanförskap och bidragsberoende. 

För ett land som Sverige med svåra integrationsproblem är det omöjligt att utan andrum fortsätta ta emot tusentals nyanlända varje år. Konsekvensen blir ett växande utanförskap i många kommuner, där det skapas grogrund för kriminalitet och grov organiserad brottslighet. 

Den rödgröna regeringen har inte förmåga att ta itu med problem lämpar över kostnaderna på kommunerna. Moderaterna presenterar i stället en rad invandrings- och integrationspolitiska åtgärder som ger Sveriges kommuner möjlighet att vända integrationskrisen. 

Inför ett volymmål på nordiska nivåer, som beaktar integrationsförmågan. Det innebär att antalet asylansökningar behöver minska från dagens 22 000 till cirka 5 000 om året. För kommunerna innebär en minskad invandring att det skapas andrum i inflyttningen, samt en mer förutsägbar invandrings- och integrationspolitiken.

Den som vill ta hit sina anhöriga ska också kunna försörja dem. Ett skärpt försörjningskrav innebär att kommuner i lägre grad kommer drabbas av inflyttningar som präglas av fattigdom, och ökade bidragskostnader. 

Möjligheten att välja eget boende (EBO) ska endast gälla asylsökande med en egen arbetsrelaterad inkomst – övriga ska bo på Migrationsverkets boenden. Det minskar boendesegregationen och trångboddheten i många kommuner, och gör det lättare för myndigheterna att utvisa den som inte har rätt att vara i Sverige. 

Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Den kommunala välfärden förutsätter en stark arbetslinje. Varje krona som går till bidrag till den som skulle kunna jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. 

Moderaterna tar ansvar för att Sverige ska få en invandrings- och integrationspolitik som stärker, inte stjälper Vimmerbys välfärd och ekonomi.