Matchningsbesluten i länet måste öka

Mer måste göras för att matcha arbetssökande och de företag som behöver arbetskraft i Kalmar län. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång.

Lena Molin, ansvarig matchningstjänster, Manpower.

Lena Molin, ansvarig matchningstjänster, Manpower.

Foto: Pressbild

Debatt2019-10-21 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetslösheten ökar långsamt, en utveckling som väntas fortsätta under hösten och in i nästa år. Samtidigt råder en utbredd kompetensbrist, som innebär att företag har svårt att rekrytera personer med relevanta erfarenheter och kunskaper. I en undersökning som ManpowerGroup gjorde 2018 svarade fyra av tio svenska arbetsgivare att de inte hittar de kompetenser de behöver.

Företagen skriker alltså efter kompetens, men matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande är inte tillräcklig. Utvecklingen hämmar både företagens konkurrenskraft och bidrar till ett ökat utanförskap, där vissa grupper inte kommer i arbete. Detta är oroande eftersom svensk ekonomi befinner sig i en avmattningsfas, vilket kommer drabba de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hårdast.

Hos Arbetsförmedlingen pågår ett stort reformeringsarbete, där matchningen av arbetssökande helt ska tas över av fristående aktörer som ska få ersättning baserad på hur bra de lyckas med sitt uppdrag. Det är en positiv utveckling. Vi i bemanningsbranschen vet vilka kompetenser som efterfrågas och vi kan, med våra nätverk, snabbt sätta arbetssökande i jobb.

Problemet är att Arbetsförmedlingen i dag fattar alldeles för få beslut om att köpa in matchningstjänster åt de arbetslösa som behöver stöd att komma ut i arbetslivet. Detta drabbar framför allt de arbetslösa som behöver hjälpen. Men ytterligare en konsekvens är att matchningsaktörerna nu är i färd med att drastiskt minska verksamheten, när den inte efterfrågas av Arbetsförmedlingen. Utvecklingen behöver gå åt rakt motsatt håll – om fler aktörer på sikt ska upphandlas för att hjälpa arbetslösa att få jobb kan vi inte ha en situation där dessa aktörer lägger ner sina verksamheter.

Nu måste tempot i matchningen mellan arbetssökande och de företag som behöver arbetskraft öka, så att vi parerar en möjlig lågkonjunktur. Annars riskerar arbetsmarknaden i Kalmar län att stå inför en ökande arbetslöshet och en skenande kompetensbrist på samma gång.