Mina önskemål för 2019

Debatt2019-01-26 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det nya året har börjat och denna vinter har tvingat mig till några reflektioner. Det finns många problem i samhället som vi alla måste fundera över och försöka lösa. De som är särskilt viktiga är regeringsbildningen, klimatfrågan och integration.

Den regering som nyss bildades är resultatet av ett maktspel. Många väljare är glada över att Sverige har fått en regering medan en stor del också är besvikna över att få en minoritetsregering.

Klimat och miljö är en fråga i Sverige som jag tror att de flesta bekymrar sig över.

Man borde sprida kunskap till alla om att leva miljövänligt, särskilt bland barn och unga. Jag tycker även att det bör införas ett obligatoriskt ämne i skolan ”Klimat och miljö”. Det talas väldigt mycket om klimat, men få människor lever på ett miljövänligt sätt och vet hur man i praktiken gör det.

Enligt mina observationer har antalet cyklande människor minskat under de senaste 10-20 åren. Vi borde uppmuntra cyklande och inte bara ge några bidrag till elcyklar eller elbilar utan framförallt sänka priset på en vanlig cykel. Det kostar mycket pengar att köpa en ny cykel, en del skulle staten kunna täcka. Detta skulle uppmuntra till vanligt cyklande och bidra till en mer aktiv livsstil.

I fråga om integration står Sverige inför enorma utmaningar. Det talas mycket om integration av nyanlända men när man tittar närmare på grupper som har invandrat för 20 år sedan ser man även här att det finns grupper som inte integrerats i samhället. Många lever i segregerade områden med levnadssätt och normer som mer liknar de liv som människor i deras forna hemländer lever. Varför har det blivit på det viset?

Sverige har tagit emot stora mängder människor från länder utanför Europa, och då särskilt från muslimska länder med syftet att ge dem skydd men tyvärr utan att kräva någon motprestation. Naturligtvis finns det då grupper som har med sig urgamla traditioner som inte passar i ett modernt sekulariserat samhälle och konsekvenserna blir många. Hedersvåld, ökat antal våldtäkter, extremism med mera. Allt detta bidrar såklart till främlingsfientlighet.

Politiker har genom åren inte velat höra eller tala om hedersvåld och det ökade antalet våldtäkter. Man har dock inte gjort någon som helst samhällsplanering för att få människor som inte integrerats, att bli en del av det svenska samhället. Man har på ett mycket naivt sätt trott att om man bara hittar bostäder till nyanlända, skickar dem till SFI för att studera svenska och sedan till Arbetsförmedlingen så kommer allt att ordna sig. Man har trott att de automatiskt kommer bli en del av det svenska samhället, att man lämnar de värderingar som man är uppvuxen med att ha, inte sällan kvinnofientliga, bakom sig när man kliver över den svenska gränsen.

Jag tycker att varje människa som söker asyl i Sverige bör skriva på en försäkran att respektera svenska lagar och seder. De flesta som kommer hit vet ganska mycket om landet innan de sätter sin fot här så det vore inte konstigt ur nyanländas perspektiv, tror jag. Alla goda krafter är viktiga för att förebygga dessa konsekvenser.

I dagens Sverige bör myndigheter, polisen, rättsväsendet, föreningar samt skolan samarbeta för att förebygga negativa konsekvenser. Man bör se skolan som en viktig samarbetspartner. I dag finns en grupp lärare man kan få mycket hjälp av, modersmålslärarna, som mycket väl känner dessa barn och vuxnas traditioner och kulturer. De som pedagoger kan hjälpa skolbarn, förklara och upplysa hur man bör integreras i ett modernt sekulariserat samhälle.

Det är då viktigt att modersmålslärarna är sekulära, annars kan det bli problematiskt och snarare förstärka uråldriga odemokratiska traditioner.

Läs mer om