Moderaterna ska lösa personalkrisen

Under hela mandatperioden har Moderaterna fört täta dialoger med medarbetare, chefer och fackförbund för att gemensamt hitta lösningar på personalproblemen, menar M-debattörerna.
Under hela mandatperioden har Moderaterna fört täta dialoger med medarbetare, chefer och fackförbund för att gemensamt hitta lösningar på personalproblemen, menar M-debattörerna.

Svar på "Var är Moderaternas förslag i personalfrågan?"

Debatt 8 september 2022 21:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sent omsider vaknar Centerpartiet till liv i personalfrågan; kanske för det helt enkelt inte går att blunda längre. Region Kalmar län genomgår en allvarlig personalkris, som eskalerat alltmer den senaste mandatperioden. I regionens personalutskott har förslagen lyst med sin frånvaro från Centerpartiet och socialdemokraternas håll. Resultatet vi ser nu är att dyr privat vård (hyrbemanning) måste köpas för en kvarts miljard kronor årligen, hela avdelningar stängs ned (palliativa enheten på Västerviks sjukhus) och trots att det inte finns en brist på sjuksköterskor i Sverige är det brist på sjuksköterskor som vill jobba i Region Kalmar län.

Under hela mandatperioden har Moderaterna fört täta dialoger med medarbetare, chefer och fackförbund för att gemensamt finna lösningar på ovan nämnda problematik. Det kan man inte anklaga Centern för. Nyligen gick nämligen Vårdförbundet ut med att trots Centerpartiet i nära ett års tid haft ett nytt regionråd på posten som ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, har vederbörande inte ens presenterat sig för Vårdförbundet – det största fackförbundet i regionen som organiserar bland annat just sjuksköterskor. Och det är lika förvånande att Centerpartiet saknar Moderaternas förslag på personalkrisen, eftersom de under hela mandatperioden sagt nej till varenda ett av dessa förslag som vi lagt fram.

Förutom att skyndsamt efter valet inrätta en kriskommission för att hitta lösningar till personalflykten från regionens vårdtunga verksamheter vill vi:

 • Sänka kostnaderna för hyrbemanning till förmån för satsningar på de egna medarbetarna och arbetsmiljön.
 • Öka medarbetarinflytandet över arbetsplatsen, arbetstiden och arbetsmiljön.
 • Minska oskäliga löneskillnader.
 • Öka lönespridningen där erfarenhet och kompetens måste löna sig bättre.
 • Höja Ob-tillägget så att fler faktiskt känner att det är värt att jobba exempelvis julafton.
 • Införa friskvårdstimme.
 • Införa landsbygdstillägg så att fler vill jobba på landsbygdens hälsocentraler och folktandvårdkliniker.
 • Genomföra en stegvis satsning för att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor ska tjäna 10 000 kronor mer i månadslön, så att fler sjuksköterskor vill stanna i regionen.
 • Utveckla fler sätt att göra karriär för vårdpersonal.
 • Genomföra en genomlysning av grundbemanningen, så att rätt antal medarbetare arbetar per pass för att kunna utföra arbetet med kvalitet.
 • Skapa bättre förutsättningar för fler läkare att handleda nya kolleger in i yrket.
 • Införa bruttolöneavdrag för att få fler medarbetare att pendla via kollektivtrafik.
 • Införa kontaktpolitiker för att korta de avgrundsdjupa avstånd som idag råder mellan politik och verksamhet.
 • Minska byråkratin inom vården samt avstånden mellan beslut och verkställighet.

Detta är ett axplock av de åtgärder vi moderater vill genomföra tillsammans med de andra borgerliga partierna i regionen. Är Centerpartiet intresserade av att det ska bli någon verkstad ansluter de till oss. Tror de att samma stiltje som fått råda den senaste mandatperioden är lösningen, stannar de kvar under socialdemokraternas styre.

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Region Kalmar län


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa