Modiga politiker vågar göra det som krävs

Extra satsningar på sjukvårdspersonal och billigare tandvård för äldre – det är huvudpunkterna i SD:s förslag till regionbudget.

"Den allra viktigaste åtgärden är att göra Region Kalmar län till en attraktiv arbetsgivare, som kan behålla skickliga och hängivna medarbetare och rekrytera nya", skriver debattörerna.

"Den allra viktigaste åtgärden är att göra Region Kalmar län till en attraktiv arbetsgivare, som kan behålla skickliga och hängivna medarbetare och rekrytera nya", skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-11-21 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det socialdemokratiska styret lämnar efter sig ett samhälle som på många sätt är i kaos. Förstört energisystem på grund av stängda kärnkraftverk, ytterligare åtta år av massinvandring, ökad kriminalitet och rekordmånga skjutningar. Bristen på personal inom sjukvården är skriande, vårdköerna är på många håll långa. Människor riskerar att inte få rätt vård när de hela tiden måste träffa en ny inhyrd läkare, istället för att få en fast läkare. 

Med överenskommelsen mellan oss sverigedemokrater och den nya regeringen kommer vi att genomföra reformer för att lösa de stora samhällsproblem Sverige befinner sig i när det gäller kriminalitet, migration, integration, hälso- och sjukvård, skola och energi. Ny kärnkraft kommer att byggas. Straffen kommer att skärpas kraftigt. Asyl- och anhöriginvandring kommer att minskas till EU:s miniminivå och återvandringen kommer att öka. 

I Region Kalmar län klamrar sig dock det socialdemokratiska styret, med knappast möjliga marginal, kvar vid makten, sedan Centerpartiet gått med på att liera sig med Vänsterpartiet, ett parti som är fientligt inställt till både ett fritt näringsliv och till människors rätt att själva välja sjukvård. Detta i ett läge då sjukvården i vårt län går på knä på grund av personalbrist och stora underskott och kostnaden för inhyrd personal hela tiden ökar. 

Vi sverigedemokrater i Region Kalmar län kommer dock, mot bakgrund av våra framgångar i regionvalet, att under kommande mandatperiod driva på för att vrida utvecklingen rätt även i vårt län. Den allra viktigaste åtgärden är att göra Region Kalmar län till en attraktiv arbetsgivare, som kan behålla skickliga och hängivna medarbetare och rekrytera nya. Vi satsar därför i vårt förslag till regionbudget under kommande treårsperiod 165 miljoner kronor mer än majoriteten för att förbättra löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö för sjukvårdens medarbetare. På så sätt ska också den omfattande och dyra användningen av hyrpersonal minskas och fasas ut. Vi vill också att Region Kalmar län under kommande mandatperiod inför patientansvarig läkare, som tar det medicinska helhetsansvaret. Detta stärker kontinuiteten, säkerheten och tryggheten för patienten. 

Många äldre får idag inte den tandvård de behöver, då det helt enkelt är för dyrt. Sverigedemokraterna har därför i det så kallade Tidöavtalet kommit överens med regeringspartierna om att utreda hur tandvårdens högkostnadsskydd kan stärkas och mer likna det som finns i övrig vård. I väntan på den utredningen avsätter Sverigedemokraterna i Region Kalmar län 18 miljoner kronor årligen för fri eller rabatterad tandvård för äldre.

För att frigöra resurser till våra satsningar lägger vi i vår regionbudget stora besparings- och effektiviseringsåtgärder – de senaste femton åren har byråkratin i Region Kalmar län växt lavinartat: Mellan 2008 och 2022 har antalet tillsvidareanställda handläggare ökat från 149 till 322. Antalet chefer har under motsvarande tid ökat från 184 till 279. Bara det senaste året har antalet handläggare och chefer ökat från 554 till 601. Detta får inte fortgå. Därför kräver vi att en kraftig effektivisering genomförs: målet är att under de följande tre åren spara in över 400 miljoner kronor på byråkratin. De pengarna ska överföras direkt till sjukvården. 

Sverigedemokraternas ledstjärna är att varje skattekrona ska användas för att medborgarna ska ha tillgång till bästa möjliga sjukvård och service. Detta kräver att man har modet och kraften att göra de prioriteringar som är nödvändiga. Det arbetet måste börja nu.