När SD kommer in åker jämställdhet- och klimatarbete ut

"Det är tydligt vilka prioriteringar som görs i det nya styrets budget. Jämställdhet och miljöarbete är som bortblåst i förslaget, inte så konstigt med tanke på att de beskrivs som ”lull-lull” av Regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M). Budgeten kommer slå hårt mot jämlikheten i Östergötland", menar debattörerna.
"Det är tydligt vilka prioriteringar som görs i det nya styrets budget. Jämställdhet och miljöarbete är som bortblåst i förslaget, inte så konstigt med tanke på att de beskrivs som ”lull-lull” av Regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M). Budgeten kommer slå hårt mot jämlikheten i Östergötland", menar debattörerna.

Förut – fokus på att stärka vårdcentraler, ett aktivt arbete för en hållbar framtid och en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Nu – en budget från den nya majoriteten M, KD, L och SD som kommer slå hårt mot sammanhållning och jämlikheten i Östergötland.

Debatt 1 december 2022 06:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Region Östergötland befinner vi oss i samma läge som på riksplanet. Sverigedemokraterna är inne i värmen. Moderater, kristdemokrater och liberaler har skapat en knapp majoritet som är beroende av Sverigedemokraterna. 

Under regionfullmäktigesammanträdet bifölls budgeten som de författat tillsammans. Det är tydligt vilka prioriteringar som görs i det nya styrets budget. Jämställdhet och miljöarbete är som bortblåst i förslaget, inte så konstigt med tanke på att de beskrivs som ”lull-lull” av Regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M). Budgeten kommer slå hårt mot jämlikheten i Östergötland. 

Det finns alternativ. Vi socialdemokrater har lagt fram ett starkt förslag för ett jämlikt och sammanhållet Östergötland. I vår budget finns satsningar på 939 miljoner för 2023 till bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, klimatarbete och personalens villkor och löner. I vårt budgetförslag finns 75 miljoner kronor på en lönesatsning för de som arbetar inom dygnet-runt-verksamheten. 

Vi lägger ett skarpt uppdrag om att öppna fler vårdcentraler i regionens regi och avsätter också medel för att börja arbeta för detta. 

Vi vill också säkerställa att det finns familjecentraler i länets alla kommuner. För alla barns möjlighet att få en bra start i livet, detta är mycket viktigt – inte minst utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Vi föreslår även permanent fri entré för alla barn och unga på Östergötlands museum, vilket är viktigt både ur ett jämlikhetsperspektiv, men även för den regionala utvecklingen och för framtiden.

Socialdemokraternas budgetförslag innehåller satsningar för ett Östergötland som arbetar förebyggande för bättre folkhälsa, tillhandahåller vård i världsklass, skapar en attraktiv kollektivtrafik, erbjuder ett tillgängligt kulturutbud och bidrar till länets kompetensförsörjning. 

Men nu, när högervindarna blåser starkt över Östergötland blir inte socialdemokraternas budgetförslag verklighet. Istället har vi fått en budget författad av M, KD, L och dirigerad av SD. En budget som kommer slå hårt mot jämlikheten och skapa större klyftor i Östergötland. 

Den liberala vakthunden blev en liberal dörrmatta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa