När ska S ta ansvar för regionens ekonomi?

Debatt 23 januari 2022 07:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik på debattartikeln "(S): Sjukvård före skattesänkningar".

Moderaterna förespråkar så låg skatt som möjligt, samtidigt som vi värnar de kärnverksamheter som behövs för ett välmående samhälle. För oss är det självklart att Sveriges medborgare gemensamt finansierar vård, skola, omsorg och samhällsviktig infrastruktur, för att ta några exempel. Men vi kommer aldrig tillåta att nödvändiga ekonomiska uppföljningar inte görs eller – som i regionen – att Socialdemokraterna år efter år vägrar genomföra en fördjupad genomlysning av ekonomin för att hitta undvikbara kostnader. Om det beror på att de inte orkar, vågar eller vill, kan bara Socialdemokraterna själva svara på.  

Att förespråka så låg skatt som möjligt handlar om att ha en tilltro till medborgarnas förmåga att kunna bestämma över hur den intjänade lönen ska användas. Att förespråka hög skatt handlar om att staten, kommunen eller regionen är bättre lämpad att bestämma över det du intjänat i lön, pension eller annan inkomst.  

Politik är att ta ansvar och det är vi i Moderaterna beredda att göra. Under hela denna mandatperiod har vi gång på gång lagt förslag om att regionstyrelsen ska uppfylla sin uppsynsplikt över ekonomin (enligt Kommunallagen) och göra en genomlysning av alla verksamheters ekonomi. Redan innan skattehöjningen i början av mandatperioden ansåg Moderaterna att det vore hederligt och ansvarsfullt att skattehöjningen skulle föregås av just en genomlysning. Men Socialdemokraterna valde att inte utgå från fakta, utan höjde skattebördan för länsborna med 250 miljoner kronor.  

Just nu går regioner och kommuner bra ekonomiskt, mycket tack vare stora statsbidrag och en börs som varit välvillig. Som prognosen ser ut nu kommer regionens resultat hamna 300 miljoner över det budgeterade resultatet. Frågan som uppkommer då är: tillhör pengarna regionen eller dig som skattebetalare?  

Ett tydligt exempel på var medborgarna står i den frågan illustreras av pågående elkris, med skyhöga elräkningar som följd. När regeringen nu väljer att ta in tiotals miljarder i ökade skatter och sedan kompenserar medborgarna med ett mindre bidrag, så visar det sig att svenska folket nu börjar få nog.  

Politik är att ta ansvar. Och vi undrar fortfarande när Socialdemokraterna ska ta ansvar för regionens ekonomi.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Finns det politiker i Vimmerby som står upp för omsorgspersonalen?

Finns det politiker i Vimmerby som står upp för omsorgspersonalen?

Debatt: (M): Regionens ekonomi är dopad

(M): Regionens ekonomi är dopad

Debatt: Länsunionen: "Nu ska väntetiderna bort!" • "En hel familj ska inte sväva i ovisshet" • Så ska nya medarbetare lockas till regionen

Länsunionen: "Nu ska väntetiderna bort!" • "En hel familj ska inte sväva i ovisshet" • Så ska nya medarbetare lockas till regionen