Nätverket för länets lanthandlare utvidgas

Ett digitalt nätverk för lanthandlare, utvidgat att omfatta inte bara norra delen av länet, kan bidra till säkrad överlevnad och fortsatt service på de mindre orterna, tror debattörerna.

M och KD föreslår att regionen ska utvidga det tilltänkta nätverket för lanthandlare till att inte bara omfatta norra delen av länet i samverkan med Coompanion. "Det gynnar servicen och tillgängligheten på vårt läns stora landsbygd", skriver debattörerna.

M och KD föreslår att regionen ska utvidga det tilltänkta nätverket för lanthandlare till att inte bara omfatta norra delen av länet i samverkan med Coompanion. "Det gynnar servicen och tillgängligheten på vårt läns stora landsbygd", skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-06-26 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kalmar län har Sveriges sydligaste glesbygd. På de mindre orterna, främst i inlandet men även på Ölands båda spetsar, spelar den lokala livsmedelsbutiken en viktig samhällsroll som många gånger den enda kvarvarande servicepunkten.

Utöver livsmedel agerar butiken ombud för post och paketutlämning, apotek, Systembolag, spel med mera. Försvinner butiken finns inget kvar och redan idag är flertalet orter, ofta långt från kommunens centralort, runtom i länet drabbade av mestadels tomma butikslokaler. En ledsam utveckling för oss som vill att det ska gå att leva och bo i hela länet. 

För att främja och stötta handeln på landsbygd och i glesbygd distribuerar Region Kalmar län 2,5 miljoner kronor till 11 butiker runtom i länet, från Gullringen i norr till Långasjö i gränslandet mellan Blekinge, Kronoberg och Kalmar län samt Degerhamn på södra Öland. För flera av dessa butiker är stödet så pass viktigt att det kan vara avgörande för att fortsatt hålla öppet.

Vid diskussion med handlare har önskemål kommit upp att starta ett (digitalt) nätverk där de kan dela med sig av erfarenheter och tips kring olika sätt att exempelvis utveckla sin verksamhet och nå bättre lönsamhet, liksom olika ansökningsförfarande beträffande stöd och bidrag (statliga, regionala liksom kommunala) som kan underlätta drift av butikerna och därmed fortsatt säkra servicen på lands- och glesbygden i Kalmar län.

I detta nu arbetar Coompanion med att sjösätta något liknande, men det är begränsat till norra delen av länet. Därför har vi Moderater och Kristdemokrater föreslagit att regionen, som ändå är en samlande aktör i och med distributionen av Tillväxtverkets stödmiljoner, nu ska utvidga det tilltänkta nätverket för lanthandlare till att inte bara omfatta norra delen av Kalmar län utan hela fastlandet liksom Öland i samverkan med Coompanion. Det gynnar servicen och tillgängligheten på vårt läns stora landsbygd.

Carl Dahlin (M)

Pär-Gustav Johansson (M)

Robin Hanzl (M)

Anders Andersson (KD)

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Helena Berzelius (KD)

Regionala Utvecklingsnämnden

Region Kalmar län