Nej, epoken biogas har precis börjat

Min första kontakt med biogasteknik påminner om den skepsis Torgny Kindh sätter ord på i insändaren publicerad här den 17/6 med rubriken ”Äntligen slut på epoken biogas”.

"Utveckling av ny infrastruktur kräver investeringar över tid oavsett om det handlar om elbilar eller biogas", menar debattören, som inte alls tror att vi ser slutet på epoken biogas.

"Utveckling av ny infrastruktur kräver investeringar över tid oavsett om det handlar om elbilar eller biogas", menar debattören, som inte alls tror att vi ser slutet på epoken biogas.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2023-06-30 05:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2007 berättade en kompis att han jobbade med att öka mängden insamlat matavfall i Stockholms kommun. "Hur kan man slösa skattepengar på något så idiotiskt", undrade jag. Han förklarade att man från avfallet kunde tillverka en gas, biogas, och att bussar, personbilar och lastbilar som körs på biogas inte har någon klimatpåverkan. ”Man kan tillverka samma gas från avlopp”, påstod han.

Min häpna slutsats var att biogasteknik passar in och kan göra stor nytta överallt där det bor människor. Vi behöver alla äta och därför uppkommer i alla världens städer och regioner avfall från tillverkning och konsumtion av livsmedel. Som gödsel och slakteriavfall, matrester och kaffesump, och det vi spolar ner i toaletten. 

På samma platser används mycket energi. Energi som inte ska göra jordklotet varmare. Energi som inte ska generera luftföroreningar som gör oss sjuka. Energi som om den kan lagras kan jämna ut tillgången på hållbar energi när vindturbinerna står stilla och solen inte skiner. Biogasteknik är en perfekt pusselbit.

Sedan 2007 har många frågetecken rätats ut för mig. Som att gödsel och matavfall som behandlas i biogasanläggningar blir mer effektiv som växtnäring än obehandlat. Att ingen motsättning finns mellan minskat matsvinn och att göra biogas av det köksavfall vi inte kan undvika. Att SL tycker elbussar är jättesmart medan Los Angeles lokaltrafik vill köra hela sin bussflotta på biogas. Att vätgas spås få en stor roll i framtidens energimix men att ”epoken biogas” inte slut, den har precis börjat. 

Tre exempel:

1.EU. Den 8:e mars 2022, två veckor efter invasionen av Ukraina presenterade EU sin plan för att ersätta rysk naturgas, REPowerEU. Biogas från avfall ska ersätta 20 procent av den ryska gasen och EU investerar nu för att inom sju år producera tio gånger så mycket biogas som man gjorde 2020. Som del av strategin beviljades i augusti 2022 Italien 45 miljarder kronor för att öka landets produktion och användning av biogas.

2. Kalifornien. Investeringar i delstatens biogasproduktion passerade 10 miljarder i augusti 2020 och prognosen är 140 anläggningar i drift 2024. I Kalifornien är främsta användningsområdet som fordonsgas i tunga lastbilar, sopbilar och bussar. Ett skäl till det, utöver klimatnyttan, är mål att minska sjuklighet och dödsfall av dieselavgaser i stadsluft. Hur snabbt utvecklingen gått illustreras av att andelen biogas på gasmackarna i Kalifornien gått från 10 procent 2013 till 97 procent 2022. 

3. Danmark. Redan innan REPowerEU hade biogasutvecklingen i Frankrike tagit fart och mellan 2016 och 2021 ökade antalet produktionsanläggningar från 26 till 366. Den europeiska utvecklingen leds dock av Danmark som ökat sin biogasproduktion extremt snabbt. 50 procent av all gödsel i Danmark passerar en biogasanläggning och biogasandelen i det danska gasnätet närmar sig nu 40 procent. Danmarks minskade importbehov av naturgas från januari till augusti 2022 värderades till över fem miljarder svenska kronor.

Utveckling av ny infrastruktur kräver investeringar över tid oavsett om det handlar om elbilar eller biogas. Dagens utrullning av biogasteknik i Europa och Nordamerika har Sverige att tacka för mycket och bekräftar att svenska politiker i riksdag, regioner och kommuner som satsat på biogas har tänkt helt rätt.