Förvånad att M återigen vill ha svar på samma fråga

Peter Wretlund (S) är förvånad över att Moderaterna upplever att de inte fått svar i kärnkraftsfrågan. "Jag vidhåller att vi inte bör ställa energislag mot varandra utan behöver en bra energimix", skriver han.
Peter Wretlund (S) är förvånad över att Moderaterna upplever att de inte fått svar i kärnkraftsfrågan. "Jag vidhåller att vi inte bör ställa energislag mot varandra utan behöver en bra energimix", skriver han.

Slutreplik från Peter Wretlund (S) i kärnkraftsdebatten.

Debatt 31 mars 2023 05:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vill (S) avveckla eller utveckla kärnkraften i länet?"

Moderaterna i regionen menar att de inte fått svar på sin fråga kring kärnkraft. Detta efter interpellationssvar, svar i debattartiklar och svar i regionfullmäktiges talarstol. Då svaret förblivit detsamma förvånas jag över att de återigen vill ha svar på samma fråga. Deras upprepade frågeställning liknar nu mest spel för galleriet vilket knappast gynnar utvecklingen av kärnkraft eller något annat i vårt län. Därför blir detta sista gången som jag svarar på samma fråga. Låt mig därför vara så tydlig jag bara kan vara. 

Frågor som berör kärnkraft är i huvudsak en statlig eller kommunal angelägenhet. Min bestämda uppfattning är att ny kärnkraft bör byggas på orter där det redan finns kärnkraftverk. Både för att det är snabbaste vägen för ny kärnkraft och för att det är där kompetensen finns. 

Om en etablering av SMR-verk intill befintlig kraftproduktion skulle ske i Oskarshamn skulle det hanteras av regionen på samma sätt som andra stora etableringar. Det är dock Oskarshamns kommun som måste bära ledartröjan i detta sammanhang då de exempelvis genom plan- och bygglagen, PBL, och kommunalt veto äger frågan. Även regeringen måste agera för att möjliggöra eventuella nya reaktorer. Det kan de göra genom att skapa klara och långsiktiga spelregler för att marknadens aktörer ska våga genomföra de omfattande investeringar som krävs. De måste även se till att lösa ut exempelvis slutförvarsfrågan som talas mycket lite om i dessa sammanhang. 

Återigen, som jag tidigare påtalat måste etableringar bedömas vara ekonomiskt lönsamma. Anledningen till nedläggningen av O2 2015 var att ägarna kom fram till att det inte längre var lönsamt trots omfattande investeringar. I samband med detta skickade vi mycket riktigt ett brev som handlade om kompetensfrågor. Hur skulle vi behålla och bäst nyttja all den kompetens som fanns i Oskarshamns kommun. Vi kan inte återigen riskera nya etableringar och massiva investeringar som inte är långsiktigt ekonomiskt hållbara. 

Sedan vill jag vidhålla att vi inte har råd att vara enögda i detta sammanhang. Vi vill alla ha miljövänlig och billig el och då är det viktigt med en bred energimix. Perspektivet behöver breddas och nivån på debatten höjas. Ingen kan ladda framtidens fordon eller sätta igång tvättmaskinen på käbbel. Jag vidhåller att vi inte bör ställa energislag mot varandra utan behöver en bra energimix.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa