Nöjdaste resenärerna ska finnas i länet

Kalmar län ska ha Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik. Det är visionen för Kalmar länstrafik och mig som ordförande för kollektivtrafiknämnden.

Tjustbanan och Stångådalsbanan är centrala att värna och investera i, menar skribenten.

Tjustbanan och Stångådalsbanan är centrala att värna och investera i, menar skribenten.

Foto: Ellinor Harrysson

Debatt2019-09-11 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och resenärerna ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr. För att följa hur vi lever upp till visionen har regionen satt upp ett strategiskt mål som mäts återkommande. Målet är att andelen resenärer som är nöjda med den senaste resan ska vara minst 95 procent. Det senaste resultatet från Kollektivtrafikbarometern visar tydligt att Kalmar länstrafik är på rätt väg. Enligt undersökningen tycker hela 87 procent att de var nöjda vid den senaste resan med buss eller tåg. Resultatet var en förbättring jämfört med 2018 då resultatet var 85 procent. 

För att fortsätta förbättra resenärernas nöjdhet arbetar länstrafiken brett. Ökad trygghet, tillgänglighet och tydlighet är utgångspunkterna för hur våra hållplatser och busstationer ska upplevas och förbättras. För att möta resenärernas behov fortsätter vi att modernisera trafiksystemet och göra det kundvänligare. Arbetet med att samordna linjelagd trafik, anropsstyrd närtrafik, skoltrafik och serviceresor fortsätter för att åstadkomma ett större utbud av kollektivtrafik. Användandet av närtrafiken vill vi öka genom att bättre synliggöra erbjudandet och möjligheten. Länstrafiken ska vidare satsa på fortsatt utbyggnad av stråktrafiken för arbets- och studiere­sor med prioritering av kort restid och hög turtäthet. Utöver detta är ständig förbättring av service, till exempel utvecklade biljett- och betallös­ningar, och ett bra bemötande av resenärerna viktiga inslag. 

Undersökningen ger oss även möjlighet att jämföra vår region med andras. För att bli bättre är det viktigt att inspireras över hur andra arbetar. Två resultat sticker då ut positivt. Region Kalmar län hamnar på femte plats när det gäller våra resenärers nöjdhet med bemötande från kundtjänst och trafikupplysning. 76 procent säger sig vara nöjda. Samtidigt kan vi konstatera att Luleåborna är ännu nöjdare (84 procent) och att länstrafiken därför har att lära av norrbottningarna. Riktigt glädjande är att resenärerna i Kalmar län är nöjdast i Sverige med bussförarna och ombordpersonalen på tågen. Höga 84 procent är nöjda. Detta är särskilt glädjande eftersom länstrafiken under många år har arbetat för att förbättra bemötandet. 

Nu fortsätter vi för att Kalmar län ska ha Sveriges nöjdaste resenärer. Länstrafiken och kollektivtrafiknämnden ska göra sitt yttersta för att länsborna ska bli ännu nöjdare med den verksamhet som vi ansvarar för och förfogar över. Men för att nå målsättningen krävs det också förbättringar och utveckling av infrastrukturen, något som regionen inte helt och hållet bestämmer över själva. Regionen ska därför kraftfullt argumentera gentemot staten för att exempelvis förbättra nåbarheten från Kalmar till Karlskrona och Växjö. På motsvarande sätt behöver övriga länet knytas närmare sina regionala tillväxtmotorer. Tjustbanan och Stångådalsbanan är centrala att värna och investera i. Därtill är en Östersjöexpress med buss mellan Oskarshamn och Stockholm en viktig pusselbit.