Nu är det upp till bevis i vården

Avtalsrörelsen är över, nu är det dags att infria uppdragen i vårdavtalet, menar skribenten.

Avtalsrörelsen är över, nu är det dags att infria uppdragen i vårdavtalet, menar skribenten.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2019-06-07 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdförbundet och SKL är överens om ett nytt avtal som ska prioritera och satsa på livsviktiga yrkesgrupper. Denna satsning behövs för att trygga vårdens kompetensförsörjning och säkra tillgänglighet för den som är i behov av hälso- och sjukvård. I Kalmar län är såväl region Kalmar län som alla länets kommuner, huvudmän som ansvarar för uppfyllandet av patientlagen.

Avtalet är sifferlöst och ger alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska prioriteras, så att dessa nyckelgrupper vill stanna kvar och fortsätta handleda nya i yrket, skapa trygghet i teamen och utveckla verksamheterna. Vi är övertygade om att en sådan ekonomisk satsning är nödvändig för att säkra vårdens framtida kompetensförsörjning och kunna erbjuda regionens invånare en god och säker vård, utan vårdköer och patienter som riskerar att dö i kö. Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av redan vid 35 års ålder, med erfarna som lämnar och går till bemanningsföretag, med fördyrad vård och stängda vårdplatser följd, måste få ett slut. Arbetet med att skapa lönekarriär för dessa yrkesgrupper börjar nu.

I det centrala avtalet ingår:

1. Tydliga uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga, vilket säkras genom regelbundna avstämningar lokalt och centralt.

2. Sänkt veckoarbetstid till 34 timmar och 20 minuter för de som arbetar ständig natt.

3. En utvecklad lokal löneprocess som säkrar möjlighet till lönekarriär och god löneutveckling för alla våra medlemmar.

4. Utvecklade karriärmodeller. Här är Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning, AST, en viktig pusselbit för att få fler specialistutbildade.

5. Hälsosam arbetstidsförläggning.

6. Möjlighet att säga upp avtalet efter två år om arbetsgivare och politiker inte levererar i enlighet med avtalet.

Avtalet pekar i stora delar på länets politiker och chefer i hälso- och sjukvården att få till dessa satsningar! Avtalet gäller från den 1 april, vilket betyder att det som står i avtalet ska börja tillämpas redan i årets löneöversyn, vilket gör att vi skyndsamt måste få en dialog kring kriterierna för särskilt yrkesskickliga. Dessa bör få en löneökning med 3 300 kronor i månaden i år, för att under avtalsperiodens tre år nå 10 000 kronor mer i månaden. Samtliga Vårdförbundets medlemmar ska ha en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

De utökade statsbidragen inom ramen för ”kömiljarden” måste nu också skyndsamt tas i anspråk för att verkligen minska köerna och säkra vårdens kompetensförsörjning. Vårdförbundet bjuder inom kort in till en diskussion med er förtroendevalda politiker om hur vi ska prioritera våra gemensamma resurser.