Nu måste alla ta sitt ansvar

Just nu har över 1 000 personer smittats av covid-19 och Folkhälsomyndigheten bedömer att risk för allmän smittspridning i landet är mycket hög.

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, skriver om att alla insatser spelar roll i kampen mot smittspridningen.

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, skriver om att alla insatser spelar roll i kampen mot smittspridningen.

Foto: Malin Stenström/arkiv

Debatt2020-03-21 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi märker en stor oro i samhället, men för att hejda smittspridningen är det helt avgörande att alla gemensamt tar ansvar och bidrar på det sätt man kan. Varje insats spelar roll. 

På Länsstyrelsen Kalmar län, som också är beredskapsmyndighet i länet, gör vi allt vi kan för att gemensamt hantera krisen. 

Vi stöttar Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård och det regionala smittskyddet, i deras arbete.

Vi tar vårt samordningsansvar när det gäller att hålla kommuner och andra berörda i länet uppdaterade om läget, bland annat genom regelbundna samverkansmöten. 

Vi deltar i den nationella samverkan mellan myndigheter och samarbetar också aktivt med andra länsstyrelser.

I vårt eget arbete följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare som är friska går till jobbet som vanligt. Den som är sjuk stannar hemma för att inte sprida smitta och vi begränsar vårt resande. 

Vi har tagit fram en handlingsplan för stort personalbortfall, för att kunna hantera våra mest samhällsviktiga uppdrag även om en stor andel av våra medarbetare skulle bli sjuka. 

Vi har initierat ett möte med länets företagarorganisationer för att diskutera hur vi kan hjälpas åt för att stötta näringslivet i regionen och skapa en framtidstro trots oro.

Vi har hög tillit till våra expertmyndigheter. De har kunskapen, kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet som gör dem bäst lämpade att avgöra hur samhället bör agera för att möta pandemin.

Som landshövding och chef för Länsstyrelsen Kalmar län, vill jag framförallt vädja till alla invånare att stötta våra äldre. Alla över 70 år bör undvika sociala kontakter tillsvidare. Äldre riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av viruset, men fortsätt håll kontakten och framförallt hjälp dem med inköp och annat.

Det är också viktigt att följa expertmyndigheternas rekommendationer när det gäller hygien, sjukfrånvaro och annat. Lättast gör du det via folkhälsomyndighetens webbplats eller krisinformation.se. 

Tillsammans kan vi genom kloka och ansvarsfulla insatser, varje dag, minska onödig smittspridning och skydda dem som är särskilt utsatta, samtidigt som vi värnar de verksamheter i samhället som vi har ansvar för. Balansen mellan att hålla smittan nere och hålla igång samhället är avgörande just nu.

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding