Nya förutsättningar behövs för bra cancervård

Debatt2019-04-26 09:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan några år tillbaka har Kalmar län en länsövergripande onkologisk klinik. Huvuddelen av verksamheten, med exempelvis strålbehandling, ligger i Kalmar. I Västervik finns en behandlingsenhet, dit patienter kan komma för att få cytostatikabehandling.

Verksamheten är omfattande, med omkring 150 behandlingar per månad.

För dessa patienter är det mycket värdefullt att slippa åka tur och retur de fjorton milen till Kalmar varje dag under de exempelvis sex veckor långa behandlingsserierna.

Efter en lång tids oro för hur verksamheten ska fungera i framtiden har vi nåtts av beskedet att kliniken i Västervik stängs den 8 maj. Med anledning av detta har vi besökt behandlingsenheten för att få en bild av läget, utmaningarna och av hur bemanningsproblemen ska lösas långsiktigt.

Vi ser att det finns behov av att skapa tydliga cancercentrum på sjukhusen i Kalmar och Västervik där kompetens, dagvård och exempelvis onkologiska vårdplatser kan samlas. Där ska patienterna känna att de får den bästa cancervården och är skyddade från till exempel vanliga smittor som kan vara livshotande.

Den här sortens akutåtgärder som att tillfälligt stäng är förstås inte önskvärt utan vi behöver nu långsiktigt arbeta för att minimera riskerna att denna sorts situationer uppstår.

Därför vill vi:

1. Stärka och skapa förutsättningar för en god cancervård genom att se över lokalitetsbehoven. Efter vårt besök på behandlingsenheten så konstaterar vi att det finns stora behov av anpassa lokalerna. Vi vill också pröva tanken att samla ihop den cancervård och onkologi som idag finns utspridd på flera enheter på Västerviks sjukhus. När nu flera överläkare på kirurg- och urologkliniken engagerar sig för onkologin i Västervik hoppas vi att det finns öppningar för detta. Förbättrade lokaler och en ökad känsla av samhörighet mellan medarbetare som behandlar cancerpatienterna kommer stärka attraktiviteten att arbeta på sjukhuset.

2. Vi vill se en utveckling och utvidgning av verksamheten som visar på ambitioner för framtiden. Vi vill skapa tydliga cancercentrum på sjukhusen i Kalmar och Västervik där kompetens, dagvård och exempelvis onkologiska vårdplatser kan samlas. Det bör också bli tydligt vad primärvården kan bidra med för att avlasta sjukhusen. Cancerpatienterna i norra länet behöver en cancervård som är nära, trygg och tillgänglig

3. Vi vill lägga de här åren som präglats av bemanningsproblematiken bakom oss. Det duger inte att endast hänvisa till en nationell problematik. Om vi har möjligheten att uttala ambitionen att ha Sveriges bästa sjukhusmat borde det kunna vara möjligt att även uttala att vi ska ha Sveriges nöjdaste medarbetare och forma politiken för att nå det målet. Vi kommer fortsätta att driva politik så att Västerviks sjukhus i framtiden kan få rätt förutsättningar för att kunna ge en god och sammanhållen cancervård.