Nya lagförslaget förbättrar inte ukrainarnas villkor

Det nya lagförslaget förbättrar inte ukrainarnas ekonomiska och sociala levnadsvillkor, skriver Khrystyna Hevchuk, ordförande för organisationen "RefugeeHope. UA&SE".

"Lagförslaget 'Förbättra levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd' förbättrar inte den ekonomiska och sociala situationen för ukrainska mödrar med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder", skriver Khrystyna Hevchuk, ordförande för organisationen "RefugeeHope. UA&SE".

"Lagförslaget 'Förbättra levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd' förbättrar inte den ekonomiska och sociala situationen för ukrainska mödrar med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder", skriver Khrystyna Hevchuk, ordförande för organisationen "RefugeeHope. UA&SE".

Foto: Ola Torkelsson/TT

Debatt2024-03-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagförslaget "Förbättra levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd" förbättrar inte den ekonomiska och sociala situationen för ukrainska mödrar med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder.

Ja, detta lagförslag erbjuder positiva förändringar för ukrainare: ett personnummer, användning av BankID, Swish, en enklare process för att använda banktjänster, en ökning av tillgängliga medicinska tjänster, möjlighet att vabba till arbetande föräldrar, ger möjlighet för flyktingar från 20 till 66 år att delta i etableringsprogrammet och få ersättning på 308 kronor per dag.

Men:

  • Ukrainska flyktingar som är vårdnadshavare, även om de har ett personnummer, kommer inte att kunna få barnbidrag, så de kommer att endast få etableringstillägg.

En mamma med små barn får endast 308 kronor för sig själv och 26-50 kronor för sina barn per dag. Medan ett gift par utan barn kommer att få bättre ekonomiskt stöd.

Det finns också det ytterligare en viktig detalj om ersättningen – det är stöd bara upp till 5 dagar i veckan. Etableringsersättningen multipliceras med 22 (vardagar per månad), inte 30 eller 31. 

Det finns risk att ukrainare måste leva utan ersättning i 50-60 dagar när de ”byter ersättning”. Ukrainares dagersättningen betalas ut ”i realtid”. Om någon vill ha etableringsersättning utbetalt 26 januari, måste man först delta i programmet hela december UTAN pågående dagersättning. Sedan i början av januari söker man retroaktivt ersättning för etableringsersättning december, vilket man får utbetalat 26 januari. Till 26 februari söker man ersättning för deltagande januari. 

  • Den ekonomiska frågan om ukrainska flyktingar efter 66 års ålder är viktig, även med ett personnummer kommer de inte att kunna få äldreförsörjningsstöd, därför att de inte faller under etableringsprogrammet.

Efter att ha fått ett personnummer upphör de att vara Migrationsverkets ansvar, följaktligen kommer de inte att kunna få dagersättning 61 eller 71 kr per dag. 

Detsamma gäller ukrainska flyktingar med personnummer som är mellan 18 och 20 år och lever utan vårdnadshavare, och inte kan delta i programmet från arbetsförmedlingen.

  • Ukrainska flyktingar med autism, autismliknande (som inkluderar Aspergers syndrom), utvecklingsstörningar, förvärvade hjärnskador och vissa andra grupper kommer trots folkbokföring inte att få hjälp enligt LSS. Detta inkluderar: personlig assistent, ledsagarservice eller kontaktperson.

Lagförslaget behöver förändringar som kan förbättra situationen för mammor med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder.