Nyanlända måste få en nystart i Sverige

Svenska politiker har gott självförtroende. Tack vare dem har vi det bästa tänkbara samhället, tycks de mena. Detta märks tydligt på många områden, tydligast märks det kanske när det gäller integrationen.

Människor som är nya i Sverige ska kunna få en nystart här. Men det kräver en del av staten, menar skribenterna.

Människor som är nya i Sverige ska kunna få en nystart här. Men det kräver en del av staten, menar skribenterna.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Debatt2022-07-14 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det faktum att många flyktingar som kommer hit har helt andra traditioner och värderingar än vi bekommer inte politikerna. Vi är ju Sverige, världens framsida och samvete. Alla vill väl vara som vi?

Från höger till vänster har man slagit dövörat till och slängt in nyanlända i miljonprogramsområden. Möjlighet har funnits att lära sig svenska och skaffa kunskap om hur vårt samhälle är uppbyggt, vilka värderingar det vilar på och hur vi ser på demokrati och jämställdhet, men inga krav. Att få utbildning eller jobb blir svårt, när de gamla sedvänjorna man haft med sig från hemlandet består. De kanske till och med förstärks då man befinner sig i samma situation och i samma område som andra människor som våra politiker släppt vind för våg. Det saknas både mod och självkritik hos våra styrande.

De ständiga nedskärningarna, som krävs enligt det finanspolitiska ramverk som politikerna så ”ansvarstagande” instiftat, tillåter inte heller att de resurser tillförs som behövs för att människor som flytt från eländiga förhållanden inte ska kastas in i en lika hopplös situation här i Sverige. Därför saknas det också pengar. 

Vi i Socialisterna-Välfärdspartiet vill att människor som är nya i Sverige ska kunna få en nystart här. Och vi har en politik för att åstadkomma detta. Vi vill att staten ska både reglera och finansiera flyktingmottagandet. Det ska inte vara större än att vi klarar av integrationen. Omfattande statligt stöd ska ges till nyanlända under de två första åren här. Då kan vi skapa möjligheter till en snabb etablering. Flyktingmottagandet ska vara planerat, familjer och individer ska spridas ut där behov och förutsättningar finns. 

Vi vill att den som söker uppehållstillstånd ska ges tydlig information om hur Sverige fungerar för att alla ska få realistiska förväntningar vid ankomsten. Det ska vara glasklart att vi aldrig kommer att kompromissa med vårt sekulära samhällsskick, med yttrandefrihet eller med jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Sverige är inte ett självspelande piano. Det är ett land som är märkt av trettio års nedskärningspolitik och kravlös multikultiideologi. Politikernas åtstramningspolitik, uppblåsta självförtroende och feghet har orsakat den segregation vi ser och hatar idag.

Karl Gustav Nilsson, Uppsala
Johannes Regell, Visby
Jacob Hoffsten, Västervik
Riksdagskandidater för Socialisterna – Välfärdspartiet