Öppna köket och höj nivån på maten igen

Efter att äntligen fått en redovisning av kontot Kosten från Kinda kommun och meddelat samhällsbyggnadsnämnden hur vi ser på den, vill jag gärna förmedla denna tidnings läsare hur vi i Hornguppen och Kindas pensionärsföreningar ser på den av kommunen framräknade "besparingen" då Stångågårdens kök i Horn stängdes.

Debatt 18 juni 2022 19:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En längre tid, cirka två år, har vi bett att få ta del av en detaljerad redovisning av kontot Kosten, före och efter stängningen av Stångågårdens kök i Horn. Nu har vi äntligen fått en sådan.

Den var dock varken detaljerad eller lättförståelig.

Vi har gått igenom den och tolkat den så objektivt som möjligt. Vi har kommit fram till att det i uträkningen för vad som skulle sparas på en stängning, gjorts med en feldifferens på minst 460 000 kronor. Den summan skulle ha räckt till en heltidspersonal i Horn och dessutom frigjort personal i Kisaköket.

Efter alla turer, tur och retur med samhällsbyggnadsnämnden Kinda kommun, föreslår vi att man tar till sig vår noggrant genomtänkta argumentation för att återöppna ovanstående kök och därmed få en kvalité på maten som tidigare kunde åtnjutas av äldreboende, hemtjänsten och skolan. Näring är dessutom det mest elementära behovet i en människas liv. Låt oss se till att den blir av allra bästa kvalité.

Massproduktion av densamma är en skam för Sverige och Kinda kommun. Vi har råd och är skyldiga tillse att den lagas där den ska ätas.

Vill vi, som fortfarande kan tala för oss, dagligen äta den mat som massproducerats, transporterats kyld och senare måste värmas?

Ingen levande varelse överlever utan näring från första "livsögonblicket"– ingen! Låt oss hjälpas åt så att det också blir en sann doft-, smak- och synupplevelse.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa