Den svenska arbetsmarknadsmodellens styrka

Att anställda går med i facket är så otroligt viktigt och helt grundläggande för att vi även fortsättningsvis ska kunna ha bra löner och villkor här i Sverige. Tyvärr tar många sin lön, sina villkor och övriga ersättningar för givna. Är historien glömd? Ni som tror att de villkor vi har idag, som så många har kämpat för, för alltid kommer att finnas kvar kommer nog snart att få en ordentlig tankeställare.

Debatt 18 mars 2022 06:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön. Löner, villkor och andra ersättningar är helt och hållet styrt av kollektivavtalen. Löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. Det som dessa parter kommer överens om i form av löner och arbetsvillkor skrivs ner i ett kollektivavtal.

I förhandlingar har facket bytt medlemmarnas fredsplikt – det vill säga lojalitet med företaget och dess verksamhet under den tid kollektivavtalet löper – mot bättre löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarna har i gengäld fått stabilitet och förutsägbara villkor under löpande avtalsperiod.

Detta kallas för den svenska modellen. Syftet med den svenska modellen är bland annat att inte minska köpkraften samt att arbetsmarknaden där arbetsgivare och arbetstagare befinner sig inte ska utsättas för osund och oseriös lönekonkurrens.

Kollektivavtalet avgör också vem som bestämmer om vad på arbetsplatsen. Finns det inget avtal bestämmer arbetsgivaren. Genom kollektivavtalen blir löntagarna starkare. Ingen behöver förhandla ensam. Människor är ingen handelsvara. Arbetsgivaren kan inte ställa den ene mot den andre. Avtalen skyddar mot diskriminering och ger mer pengar på kontokortet, vid sjukdom, även pensionen blir högre osv. Har vi glömt bort att den svenska arbetsmarknadsmodellen tjänat oss väl?

LO-facken i Vimmerby vill uppmana alla anställda att bli medlemmar i facket. Alla vill väl ha schyssta löner och villkor samt en bra arbetsmiljö?

Erik Bouvin
Malin Elvingsson
Håkan Korán
Annika Fundin

LO-facken i Vimmerby kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa