Östersjön kan räddas – om EU tar ansvar

"Då Östersjön är ett hav som gränsar till många EU-länder är vår bästa möjlighet för att förbättra Östersjöns mående gemensamma EU-åtgärder för att värna Östersjöns framtid, liksom de kustsamhällen som finns runt hela havet", skriver C-politikerna.

"Då Östersjön är ett hav som gränsar till många EU-länder är vår bästa möjlighet för att förbättra Östersjöns mående gemensamma EU-åtgärder för att värna Östersjöns framtid, liksom de kustsamhällen som finns runt hela havet", skriver C-politikerna.

Foto: Magnus Ihreskog

Debatt2024-05-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, farliga ämnen och överfiske har under lång tid påverkat havets ekosystem. Som konsekvens lider stora delar av Östersjön av syrebrist och bottendöd. Det har även lett till att torskfisket har försvunnit från Östersjön. Att den som äter fet fisk riskerar att få i sig stora mängder miljögifter och att den som vill bada här i Kalmar län ibland inte längre kan göra det på grund av algblomning.

Då Östersjön är ett hav som gränsar till många EU-länder är vår bästa möjlighet för att förbättra Östersjöns mående gemensamma EU-åtgärder för att värna Östersjöns framtid, liksom de kustsamhällen som finns runt hela havet.

Centerpartiet vill att EU-kommissionen omgående tar ett helhetsperspektiv på de olika problem som Östersjön dras med, genom att lägga fram ett brett Östersjöpaket. Ett sådant paket måste hantera problemen med övergödning, överfiske, nedskräpning och giftiga kemikalier samt att fiskeriförvaltningsplanen för Östersjön görs om från grunden. Ett sådant paket bör innehålla uppföljning av EU-gemensam miljölagstiftning och ge förslag på åtgärder för klimatanpassning. 

Att all fisk Östersjön ska vara säker för alla människor att äta är en annan självklar målsättning som vi måste få hela Europa att jobba för.

Vi måste förändra hur fiskekvoterna för Östersjön sätts. Östersjöns vatten byts inte ut i samma takt som andra havsområdens, vilket gör att de metoder som används för att räkna fram fiskekvoterna inte fungerar lika bra för Östersjön, då det inte tar hänsyn till hur dåligt Östersjön egentligen mår.

Vi behöver begränsa det storskaliga industrifisket och bottentrålningen i Östersjön, samt industrifiskets fångster och bifångster av strömming, sill och torsk. Om vi gör det, så kan vi värna det kustnära och regionala fisket, vars fångster hamnar på tallriken och bidrar till levande kustsamhällen i Kalmar län. 

Ett annat problem är förlorade fiskeredskap, så kallade spökredskap, som lämnats kvar i haven. Denna stora miljöpåverkan bör EU hantera genom en tydlig strategi med europeiska målsättningar. Vi anser även att EU:s miljöfonder behöver bli bättre på att bidra till havens fortlevnad genom att en större andel öronmärks för restaurering av havsbottnar och hållbart fiske, bland annat genom mer selektiva fiskeredskap och utrustning.

När du går och röstar i Europavalet, så tänk på Östersjön och vad ett rent och fiskrikt hav skulle betyda för vår framtid i Kalmar län. Centerpartiet är det enda svenska parti som arbetar i Europaparlamentets fiskeutskott och driver de här frågorna på allvar. En röst på Centerpartiet i Europavalet är en röst för Östersjön.