En ekonomi som går ihop är ett skydd mot ohälsa

Många av Kalmar läns 10 000 änkor har svårt att få ekonomin att gå ihop. Hur många tusen fler ska de bli?

Att bli änka kan bli en ekonomisk smäll. "Vi måste på allvar belysa vilka långsiktiga följder det får för kvinnor när de tar lejonparten av föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete. Vi måste också synliggöra kvinnors ojämna ägande", skriver Alexandra Charles von Hofsten och Sandra Lillienberg.

Att bli änka kan bli en ekonomisk smäll. "Vi måste på allvar belysa vilka långsiktiga följder det får för kvinnor när de tar lejonparten av föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete. Vi måste också synliggöra kvinnors ojämna ägande", skriver Alexandra Charles von Hofsten och Sandra Lillienberg.

Foto: TT-bild/Angelica Engström/Håkan Målbäck

Debatt2023-07-10 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Kalmar län bor drygt 10 000 änkor. En stor andel av dem har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket inte bara försvårar vardagen utan också utgör en risk för ohälsa. Om vi ska undvika att fler kvinnor hamnar i samma sits behöver något förändras.

Statistiken är entydig: änkor har ofta utsatt ekonomi. Det beror bland annat på att kvinnor får lägre pension, eftersom de haft en sämre löneutveckling och i större utsträckning ansvarat för barn och hem. Kvinnor har också en lägre andel ägande där män oftare står som ägare till bostaden, fritidshuset och bilen.

Det är även ett direkt hot mot hälsan när pengarna inte räcker till. Äldre kvinnor rapporterar i högre grad ångestsymtom än män, och ångestproblem är också vanligare hos äldre som uppger att de inte har någon ekonomisk marginal vid oförutsedda utgifter.

Den änka som äger sitt hem sedan en längre tid har sannolikt upplevt en avsevärd värdeökning – en villa i Kalmar län som köptes 1981 har idag ökat i värde med i genomsnitt 2 miljoner kronor enligt SCB. Tyvärr går pengarna ofta inte att komma åt, med mindre än att hon säljer sitt hem, eftersom ett utökat bolån är förbehållet den som har en högre månadsinkomst och helst en längre förväntad återstående livslängd. Änkor som äger sina hem kan ansöka om kapitalfrigöringskrediter, som ger möjlighet att komma åt värdet hemmet representerar.

För den änka som inte äger sin bostad är kapitalfrigöringskrediter inte inom räckhåll, och här närmar vi oss ytterligare en orättvisa i samhället: kvinnor äger generellt mycket mindre än män. Det är verkligheten för dagens änkor och kommer troligen vara verkligheten för morgondagens. Det krävs fortsatta systemförändringar och utbildning för att dagens 40-åringar inte ska riskera samma utmanande situation när de är 80.  

Vad är det då som behöver ske?

Vi måste på allvar belysa vilka långsiktiga följder det får för kvinnor när de tar lejonparten av föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete. Vi måste också synliggöra kvinnors ojämna ägande! Vare sig det gäller hemmet, företaget, marken eller sparandet så äger kvinnor som grupp undantagslöst mindre.

Slutligen har vi alla de änkor i Kalmar län som sitter på en låst skattkista i form av en bostad, vars värde de inte kan få ta del av utan att sälja sitt hem. Vi måste ge dem nyckeln till det som faktiskt är deras. En ekonomi som går ihop är ett skydd mot ohälsa. Det är också en helt rimlig rättvisa för ett tryggare och bättre liv efter pensionen.

"I Kalmar län bor drygt 10 000 änkor. En stor andel av dem har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket inte bara försvårar vardagen utan också utgör en risk för ohälsa. Om vi ska undvika att fler kvinnor hamnar i samma sits behöver något förändras", skriver debattörerna.
"I Kalmar län bor drygt 10 000 änkor. En stor andel av dem har svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket inte bara försvårar vardagen utan också utgör en risk för ohälsa. Om vi ska undvika att fler kvinnor hamnar i samma sits behöver något förändras", skriver debattörerna.