Politiker från Kalmar län kan rädda kontanterna

Kontanttjänster i Kalmar län fortsätter att avvecklas. Det visar en ny rapport från Länsstyrelserna, som tycker att statens roll när det gäller kontanthanteringen bör ses över. Tre riksdagsledamöter från Kalmar län har redan sagt att staten bör ta ett stort finansiellt ansvar för kontanthanteringen, skriver Bankomats vd Nina Wenning.

Kontanttjänster i Kalmar län fortsätter att avvecklas, visar en ny rapport. Nina Wenning, vd på  Bankomat AB uppmanar länets riksdagsledamöter att verka för att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

Kontanttjänster i Kalmar län fortsätter att avvecklas, visar en ny rapport. Nina Wenning, vd på Bankomat AB uppmanar länets riksdagsledamöter att verka för att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

Foto: Pressbild/Martina Holmberg, TT-bild

Debatt2023-01-10 05:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns ett stort samhällsbehov av att det finns en fungerande kontanthantering runt om i Sverige, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Nyligen släppte länsstyrelserna rapporten "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022". Där konstateras att tillgången till kontanttjänster fortsätter att försämras.

För Kalmar län konstaterar länsstyrelsen bland annat att i jämförelse med föregående år så har antalet platser där man kan ta ut kontanter minskat från 122 till 110 och att antalet platser där man kan lämna in dagskassor har minskat från 36 till 33.

Länsstyrelserna konstaterar att orsaken till försämringen är att kommersiella aktörer som erbjuder kontanttjänster har minskat sin service eller gått i konkurs. Deras slutsats är att statens roll när det gäller kontant- och betaltjänster behöver ses över.

Bankomat håller med. Konkret behöver staten gå in med finansiering för att upprätthålla kontanthanteringen. När efterfrågan på kontanter minskar blir det allt mindre lönsamt för företag att erbjuda kontanttjänster. Utan statlig finansiering finns det stor risk att nedmonteringen av kontanthanteringen kommer att fortsätta.

Anna Kinberg Batra leder just nu utredningen "Statens roll på betalningsmarknaden", där hon bland annat ska ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Utredningen ska presenteras den 31 mars 2023, men Anna Kinberg Batra har redan avslöjat att hon tycker att staten behöver ta ett större ansvar. Om detta också innebär ett finansiellt ansvar är ännu oklart.

Många riksdagsledamöter har dock redan tagit ställning i den frågan. Totalt 153 riksdagsledamöter har svarat på den här enkätfrågan från Bankomat: "Tycker du att staten eller näringslivet bör ta det huvudsakliga finansiella ansvaret för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället?" En majoritet, 51 procent, anser att staten helt eller huvudsakligen bör ta det finansiella ansvaret.

Av de åtta riksdagsledamöter som kommer från Kalmar län har sju svarat på Bankomats fråga. Tre av de svarande – Tomas Kronståhl (S), Laila Naraghi (S) och Marie Nicholson (M) – tycker att det finansiella ansvaret för kontanthanteringen helt eller huvudsakligen bör ligga på staten.

Efter att Betalningsutredningen har presenterats den 31 mars kommer regeringen sannolikt att lägga fram lagförslag på riksdagens bord. Bankomats uppmaning till ovan nämnda riksdagsledamöter från Kalmar län är att redan nu börja verka för att staten tar ett finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

För Kalmar län konstaterar länsstyrelsen bland annat att i jämförelse med föregående år så har antalet platser där man kan ta ut kontanter minskat från 122 till 110 och att antalet platser där man kan lämna in dagskassor har minskat från 36 till 33.
För Kalmar län konstaterar länsstyrelsen bland annat att i jämförelse med föregående år så har antalet platser där man kan ta ut kontanter minskat från 122 till 110 och att antalet platser där man kan lämna in dagskassor har minskat från 36 till 33.