Politiker måste ta jobben i Kalmar län på större allvar

Svårt att rekrytera personal, uppger tre av fyra arbetsgivare. Trots det går det tre arbetssökande på varje ledigt jobb i Kalmar län. "Vikten av kompetensutveckling och att arbeta med matchning i kommunerna borde vara en viktig fråga både för arbetsgivare och arbetstagare, men inte minst för Kalmar läns politiker", skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.
Svårt att rekrytera personal, uppger tre av fyra arbetsgivare. Trots det går det tre arbetssökande på varje ledigt jobb i Kalmar län. "Vikten av kompetensutveckling och att arbeta med matchning i kommunerna borde vara en viktig fråga både för arbetsgivare och arbetstagare, men inte minst för Kalmar läns politiker", skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

I Kalmar län gick det 3,0 arbetssökande per ledigt jobb under det andra kvartalet 2022. Samtidigt är långtidsarbetslösheten och kompetensbristen fortsatt hög. Det är dags att diskutera lösningar – men i en valrörelse som präglades av inflation och ekonomisk osäkerhet lät politikerna jobbfrågan vara alldeles för osynlig. Det skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Debatt 23 september 2022 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Kalmar län uppgick matchningsgapet till 3,0 under det andra kvartalet 2022 – för varje ledigt jobb i länet fanns det 3,0 arbetssökande. Trots det har Kalmar läns arbetsgivare problem med rekryteringen. Enligt en undersökning av ManpowerGroup uppger tre av fyra svenska arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetens.

En välfungerande ekonomi och arbetsmarknad är grundläggande för att lösa många av de problem som Sverige står inför. Jobben är centrala för både integration och ekonomi, och en förutsättning för att skolan och sjukvården ska gå runt. I tider med hög inflation och ekonomisk osäkerhet är det särskilt viktigt för både samhället och individen att vi satsar mer på att minska gapet mellan arbetssökande och de företag som lider av kompetensbrist.

Ändå lyste frågan om sysselsättning med sin frånvaro i valrörelsen. Vikten av kompetensutveckling och att arbeta med matchning i kommunerna borde vara en viktig fråga både för arbetsgivare och arbetstagare, men inte minst för Kalmar läns politiker.

Med rätt insatser går det nämligen att minska matchningsgapet. Det är ofta så att kompetensen redan finns, men att något brister i matchningen mellan företag och individ. Då kan den arbetssökande få hjälp att förmedla sina kunskaper, medan företagen kan få hjälp att leta där kompetensen faktiskt finns.

Det är angeläget för hela samhället, men inte minst för individen, att de som kan och vill jobba ska få jobba. För att sätta fler boende i Kalmar län i arbete, och för att hjälpa Kalmar läns företag att hitta rätt kompetens, är det nu viktigt att politikerna prioriterar jobbfrågan i högre grad än tidigare. Det krävs kraftfulla åtgärder under den nya mandatperioden, inte minst för att mildra den förutspådda lågkonjunkturen.

Därför bör våra beslutsfattare arbeta för att höja anslagen och möjliggöra en ökad takt för inköp av matchningstjänster, både i Kalmar län och resten av landet. Det finns mycket större kapacitet än vad som används i dag.

För en stark arbetsmarknad i Kalmar län behövs krafttag från politikerna. Låt oss inte vänta längre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa